Uw gegevens in het octrooiregister

Laatst gecontroleerd op:
12 mei 2020
Gepubliceerd op:
23 februari 2017

Als uw octrooi is geregistreerd in het Nederlands octrooiregister dan moet u zelf zorgen dat uw gegevens juist zijn vermeld.

Wijzigingen in gegevens als uw bedrijfsnaam en adres moet u zelf doorgeven. U kunt deze administratie uitbesteden aan een gemachtigde of een in Nederland ingeschreven advocaat. In de Leidraad inschrijvingen in het octrooiregister (pdf) leest u hoe u wijzigingen kunt doorgeven en de kosten daarvan.

U kunt zelf in het Nederlands octrooiregister kijken hoe uw gegevens nu geregistreerd staan.

Wijzigingen in het octrooiregister worden gepubliceerd in het Hoofdblad ‘De Industriële Eigendom’.

Verplicht op te nemen wijzigingen

Verplicht om in het octrooiregister op te nemen zijn wijzigingen in:

 • Inschrijving dagvaarding, inschrijving einduitspraak van de rechter en inschrijving beëindiging procedure voor de rechter
 • Afstand van octrooi
 • Intrekking van een octrooiaanvraag

Derdenwerking

Niet verplicht om in het octrooiregister op te nemen zijn wijzigingen in onderstaande gegevens. Maar het is wel raadzaam deze wijzigingen in te schrijven, omdat derden er dan rekening mee moeten houden (zogenoemde 'derdenwerking').
 • Adreswijziging
 • Naamswijziging
 • Fusie
 • Wijziging van rechtsvorm
 • Overdracht
 • Erfopvolging en legaat
 • Inschrijving pandrecht, doorhaling pandrecht en wijziging pandhouder
 • Inschrijving licentie en beëindiging licentieovereenkomst
 • Beslag (conservatoir of executoriaal), inschrijving proces-verbaal na openbare verkoop en doorhaling beslag
 • Verzoek toevoeging uitvinder
 • Verzoek schrapping/verbetering uitvinder

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?