Octrooilicentie verlenen

Laatst gecontroleerd op:
14 maart 2024
Gepubliceerd op:
24 februari 2017

Bent u eigenaar van een octrooi maar wilt u dat een andere partij er gebruik van maakt? Of wilt u juist kennis gebruiken die door het octrooi van een ander is beschermd? Dan is een octrooilicentie de oplossing.

Een octrooilicentie is een afspraak tussen de licentiegever (de octrooihouder) en de licentienemer (degene die gebruik wil maken van de kennis die is beschermd door het octrooi). Met een licentie krijgt de licentienemer toestemming van de licentiegever om de uitvinding:

 • zelf te maken,
 • en/of te verkopen,
 • en/of toe te passen.

U kunt een licentie verlenen voor:

 • alles wat onder uw octrooi valt,
 • of per land,
 • of per markt- en/of toepassingsgebied.

Als tegenprestatie betaalt de licentienemer meestal een vergoeding (vast en/of variabel) aan de licentiegever.

Onderling uitwisselen van licenties

2 octrooihouders kunnen ook elkaar licentie verlenen. Dit wordt vaak gedaan wanneer beide uitvindingen in 1 product zijn verwerkt. Zo kunnen de 2 octrooihouders dat product elk vrij op de markt brengen. Zo'n onderling uitwisselen van licenties wordt 'cross-licensing' genoemd. Een voordeel van deze uitwisseling kan zijn dat een onderneming toegang krijgt tot nieuwe kennis.

Voordelen van licenties verlenen

Een licentie biedt een licentiegever de kans extra winst uit zijn octrooi te halen. Andere voordelen zijn:

 • De licentiegever houdt blijvende zeggenschap over de uitvinding (wat niet zo is bij verkoop).
 • De licentiegever houdt de mogelijkheid om zijn eigen productie te combineren met licentiëring in andere landen of marktsegmenten.
 • Door een niet-exclusieve licentie te verlenen, is de licentiegever niet afhankelijk van één afnemer. Zo bereikt de uitvinding via verschillende kanalen de markt.
 • Open licenties zorgen ervoor dat aanbod en markt goed op elkaar aansluiten.
 • Door exclusieve licenties te verlenen, blijft de markt overzichtelijk.

Nadelen van licenties verlenen

Licenties leggen de licentiegever ook beperkingen op. Bijvoorbeeld:

 • De reputatie van een product dat de licentienemer zelf ook aanbiedt, wordt afhankelijk van de kwaliteit die anderen leveren.
 • Licentienemer en licentiegever kunnen verschillende belangen hebben bij het handhaven van het octrooi.
 • De licentiegever kan te afhankelijk worden van de resultaten van de licentienemers.
 • De houder van een exclusieve licentie kan de uitvinding van de markt houden.
 • Na verloop van jaren gaan de belangen van licentieverlener en licentienemer vaak uiteenlopen waardoor discussies ontstaan tussen de partijen.

Licentieovereenkomst

Het is belangrijk de afspraken vast te leggen in een licentieovereenkomst.

Lees meer over de inhoud van een licentieovereenkomst.

Soorten licenties

Er zijn veel verschillende soorten licenties zoals niet-exclusieve licenties, open licenties en exclusieve licenties.

Lees meer over soorten licenties.

Licentiepartijen vinden

U kunt ook zelf op zoek gaan naar licentiepartijen, bijvoorbeeld in octrooidatabanken, via een kennismakelaar of een bemiddelingswebsite op internet.

 • Kennismakelaars gaan voor de licentiegever en licentienemer op zoek naar een geschikte partner. Ze spelen daarbij een bemiddelende rol.
 • Bemiddelingswebsites: Er zijn verschillende octrooidatabanken op internet waarin u als octrooihouder kunt aangeven dat u licenties wilt verlenen. Dit zijn handelsbeurzen of 'marktplaatsen' waar octrooihouders en licentienemers contact met elkaar leggen.

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 40 02

ISO 9001 certificaat

Octrooicentrum Nederland is ISO 9001 gecertificeerd. Dit betekent dat de dienstverlening voor het aanvragen, verlenen en beheren van octrooien voldoet aan de internationale norm voor kwaliteitsmanagement.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?