Samenwerken met andere partijen

Gepubliceerd op:
24 februari 2017
Laatst gecontroleerd op:
20 mei 2021

Soms heeft samenwerken met een andere (markt)partij voordelen als u uw uitvinding op de markt wil brengen. Bijvoorbeeld om de uitvinding verder te ontwikkelen, te produceren of te verkopen.

Een samenwerkingspartner kan bijvoorbeeld ontbrekende kennis, contacten en kapitaal meebrengen. Niet elke uitvinder heeft alles zelf in huis om zijn uitvinding succesvol te exploiteren.

Zorg dat u goede afspraken maakt over wat er gebeurt met octrooien die u en uw samenwerkingspartner al hadden. En wie de rechten krijgt van kennis die in de samenwerking wordt ontwikkeld. Denk ook aan de voorwaarden waaronder een derde deze kennis mag gebruiken. Maak goede afspraken over de verdeling van opbrengsten en kosten.

Bij een samenwerkingstraject doorloopt u verschillende fasen. Lees meer over de 4 fasen bij samenwerking.

Alles wat u open of onbesproken laat, is een risico. Wees bij het onderhandelen reëel over uw eigen inbreng en de mogelijke opbrengsten.

  • maak eerst afspraken
  • creëer open communicatie
  • documenteer wat u doet
Kijk ook naar de mogelijkheden van licenties.

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?