Bedrijfsgeheim actief beschermen

Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2020
Gepubliceerd op:
18 oktober 2016

Om bedrijfsinformatie geheim te houden, moet u verschillende maatregelen nemen. Anders is de kans groot dat de informatie in verkeerde handen komt. En, zonder maatregelen kunt u achteraf geen juridische stappen ondernemen.

Welke maatregelen nodig zijn, hangt af van uw situatie. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

Fysieke beveiliging

 • Bewaar bedrijfsgeheimen beveiligd in afgesloten archieven of kluizen.
 • Geef per persoon toegang tot alleen de informatie die voor diegene hoogst noodzakelijk is.
 • Markeer correspondentie als vertrouwelijk. Dit is niet voldoende voor bindende verplichtingen maar wel aan te raden voor uw bewijspositie. Dit geldt niet alleen voor externe correspondentie, maar ook voor interne.

ICT

 • Geef alleen gekwalificeerde medewerkers digitale toegang tot geheime informatie.
 • Beveilig het systeem met wachtwoorden die u regelmatig wijzigt.
 • Zorg ervoor dat u alle handelingen met bestanden automatisch bijhoudt. Elke handeling moet zijn te herleiden tot een individueel persoon.
 • Verstuur vertrouwelijke mail versleuteld en markeer deze als vertrouwelijk.

Medewerkers

 • Zorg ervoor dat medewerkers weten welke informatie geheim is.
 • Leid medewerkers op over de juiste omgang met bedrijfsgeheimen, de plichten die daarbij horen en de gevolgen van het schenden ervan.
 • Neem in arbeidscontracten concurrentiebedingen en geheimhoudingsclausules op. Dat kunnen afspraken zijn die ook geldig blijven na afloop van de dienstbetrekking. Noem daarbij de consequenties van contractbreuk.

Zakenpartners

 • Geef met een geheimhoudingsverklaring aan wie welke vertrouwelijke bedrijfsinformatie geheim moet houden. Geef ook aan wat er gebeurt als een partner de afspraken niet nakomt.
 • Omschrijf in de geheimhoudingsverklaring welke informatie wordt gedeeld, met wie en op welke manier.
 • Spreek bij een samenwerking af wat er gebeurt met bedrijfsgeheimen die de afzonderlijke partijen al vóór de samenwerking hebben. Spreek ook af wat er gebeurt met kennis die de partners tijdens de samenwerking ontwikkelen. Wie wordt de eigenaar van het nieuwe intellectuele eigendom? Hoe is de bescherming geregeld tijdens de samenwerking en na afloop?

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?