Databankenrecht

Gepubliceerd op:
15 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
30 december 2021

Het databankenrecht beschermt tegen het opvragen of hergebruiken van een groot deel van de data (de gegevens) in de databank.

De data (de gegevens) die in de databank staan, zijn als ‘verzameling’ beschermd door het databankenrecht. Dit recht ligt bij de producent van de database. De databank is automatisch beschermd als u de databank maakt. U hoeft hier niets voor aan te vragen. De bescherming is gratis. Het recht geldt tot 15 jaar na productie. Als de databank veel verandert (kwantitatief of kwalitatief) dan gaat de 15 jaar opnieuw in.

De structuur van de databank is beschermd door het auteursrecht als het gaat om:

  • een verzameling
  • van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen
  • die systematisch of methodisch geordend
  • en afzonderlijk, met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn
  • en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud, in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering.
U mag een databank gebruiken als u daarvoor toestemming heeft van de maker. Het geautomatiseerd doorzoeken van tekst en databanken om (nieuwe) patronen, trends en verbanden te ontdekken (tekst- en datamining - TDM) mag wel zonder toestemming van de maker.
 

Meer informatie vindt u in de Europese richtlijn betreffende rechtsbescherming van databanken.

Wetgeving

Het databankenrecht is vastgelegd in de Databankenwet.

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?