Aanvullende beschermingscertificaten (ABC)

Gepubliceerd op:
14 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
3 december 2021

Voor een geneesmiddel of gewasbeschermingsmiddel kunt u aansluitend op het octrooi van 20 jaar een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) aanvragen. Dit geeft tot 5 jaar extra octrooibescherming.

Om een geneesmiddel of gewasbeschermingsmiddel op de markt te mogen brengen, moet er een vergunning zijn van de European Medicines Agency of de nationale autoriteiten. Daarvoor is onderzoek nodig naar mogelijke bijwerkingen en risico's voor volksgezondheid en milieu. Tijdens dit onderzoek loopt het octrooi al, maar mag het product nog niet op de markt.

Gelet op de beperkte geldigheidsduur van octrooien en de vaak hoge ontwikkelingskosten voor geneesmiddelen, kan dat voor de producent ongunstig uitpakken: de resterende periode waarin een geneesmiddeloctrooi nog geldig is, kan door deze vergunningsprocedure te kort worden om de investeringen terug te verdienen. De verlenging van de octrooibescherming met een ABC compenseert dit.

Extra bescherming

Met een ABC kunt u na afloop van uw octrooi, dus na 20 jaar, nog maximaal 5 jaar extra octrooibescherming krijgen. Voor geneesmiddelen waarvoor het gebruik bij kinderen is onderzocht, kan de duur van een ABC met 6 maanden verlengd worden. Een ABC geeft alleen bescherming voor de werkzame stoffen waarvoor een vergunning is afgegeven.

Aanvragen

U vraagt een aanvullend beschermingscertificaat aan bij Octrooicentrum Nederland. Dit doet u op mijn.rvo.nl met het formulier Aanvraag Aanvullend beschermingscertificaat.

Regelgeving

Aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen:

 Aanvullende beschermingscertificaten (ABC's) voor geneesmiddelen:

Meer weten?

Heeft u vragen over de certificaten, de voorwaarden of de aanvraagprocedure? Neem dan contact op met Octrooicentrum Nederland via 088 042 42 42 (kies 3 en dan 2).

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 42 42 (kies 2 en dan 3)
 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?