Octrooirecht

Laatst gecontroleerd op:
13 maart 2024
Gepubliceerd op:
10 maart 2011

Technische vernieuwingen (uitvindingen) aan producten of processen kunt u beschermen met een octrooi.

Een octrooi is een exclusief recht: u kunt een ander verbieden uw uitvinding commercieel toe te passen voor maximaal 20 jaar.

Octrooieren is publiceren

Een octrooi geeft u het alleenrecht over uw uitvinding. Als 'tegenprestatie' wordt een octrooiaanvraag, waarin de aanvrager de werking van zijn uitvinding uitlegt, altijd gepubliceerd. Dat geeft anderen de gelegenheid gebruik te maken van nieuwe kennis. Dat bevordert de innovatie. Anderen mogen uw octrooirecht niet schenden; de publicatie verandert dat niet.

Lees meer over de publicatie van octrooiaanvragen en octrooien in octrooidatabases.

 

Voorwaarden

Om een geldig octrooi te krijgen, moet de uitvinding een technisch karakter hebben en voldoen aan 3 inhoudelijke voorwaarden: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Voldoet het octrooi niet aan deze voorwaarden, dan kan iemand die er inbreuk op maakt terecht aanvoeren dat het octrooi niet geldig is.

Technisch karakter

Door de eis dat de uitvinding een technisch karakter moet hebben, kunt u géén octrooi krijgen op bijvoorbeeld een natuurwetenschappelijke theorie, een rekenmethode of alleen een mooie vormgeving. Met een octrooi kan alleen techniek worden beschermd.

Nieuwheid

Uw uitvinding mag nog niet bekend zijn, in praktijk of theorie. Zoek vooraf wat er al over bekend is, onder meer in de databank Espacenet.

Om te kunnen voldoen aan de eis van nieuwheid, is het van groot belang dat u uw uitvinding geheimhoudt tot de dag waarop uw octrooiaanvraag is ingediend. U mag de uitvinding vooraf niet openbaar maken door bijvoorbeeld een bedrijfsbrochure, een presentatie op een commerciële beurs of een artikel in een krant of tijdschrift. Is het nodig met anderen over uw uitvinding te spreken, gebruik dan een geheimhoudingsovereenkomst.

Inventiviteit

De uitvinding moet een ongebruikelijk, origineel idee zijn dat niet door vakmensen/deskundigen op uw vakgebied makkelijk te bedenken is. Het mag voor de vakman niet voor de hand liggen.

Industriële toepasbaarheid

In de meeste gevallen blijkt de toepassing van een uitvinding direct uit het product of de werkwijze zelf. In gevallen waar de industriële toepassing niet duidelijk is, moet het octrooi een praktische toepassing van de uitvinding beschrijven.

Bekijk ook de uitlegvideo's

Per land

Een octrooi geldt altijd voor 1 land. Wilt u uw uitvinding in meerdere landen beschermen? Dan heeft u voor ieder land een apart octrooi nodig. En in ieder land moet u ieder jaar taksen betalen om het octrooi in stand te houden. Dat kan duur worden. U moet daarom per land bedenken of het de moeite waard is (of kan worden: denk vooruit!) om octrooi aan te vragen.

Lees meer over landenkeuze.

Bekijk ook de uitlegvideo 'Voor welke landen vraag ik octrooi aan?'

Aanvraagduur en geldigheidsduur

Het duurt in Nederland na indiening van de aanvraag in de regel 18 maanden tot het octrooi (automatisch) wordt verleend. Het octrooi is geldig vanaf de verleningsdatum. Uw octrooi blijft gelden tot maximaal 20 jaar na de indieningsdatum. Jaarlijks moet u een taks betalen aan Octrooicentrum Nederland om het octrooi in stand te houden. U kunt er ook voor kiezen om uw octrooi eerder te stoppen door deze taks niet meer te betalen. Maar daarna is uw uitvinding vrij te gebruiken door iedereen.

Heeft u een uitvinding die snel wordt ingehaald door nieuwere technieken? Dan kan de aanvraagprocedure voor een octrooi te lang duren. Misschien is een andere manier om uw uitvinding te beschermen dan beter geschikt, zoals geheimhouding als dat mogelijk is. Of u blijft uw concurrenten zo ver voor, dat bescherming niet nodig is.

Heeft u een octrooi op een geneesmiddel of gewasbeschermingsmiddel? Dan kunt u een Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC) aanvragen. Daarmee is uw uitvinding maximaal 5 jaar langer beschermd. Hier komt nog een half jaar bij voor geneesmiddelen, die specifiek voor kinderen getest zijn.

Lees meer over:

Kosten

Het aanvragen en handhaven van uw octrooi kost geld.

Lees meer over de kosten voor een octrooiaanvraag en het handhaven van een octrooi.

Bekijk ook de uitlegvideo Wat kost een octrooi?

Veelgestelde vragen

We hebben een aantal veelgestelde vragen over auteursrecht, octrooien en bedrijfsgeheim bij elkaar gezet.

Bekijk de uitlegvideo's waarin onze octrooiadviseurs antwoord geven op veelgestelde vragen.

Your Europe

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?