Zoeken met classificatiecodes

Laatst gecontroleerd op:
6 oktober 2021
Gepubliceerd op:
15 maart 2011

Het is voor de meeste zoekopdrachten essentieel dat u zoekt met classificatiecodes. Lees waarom en hoe u dat kunt aanpakken.

Zoeken in octrooidatabases kan met woorden, maar dat heeft nadelen. Van tevoren weet u namelijk niet in welke termen een octrooi is omschreven. Dat is ondervangen met zogenoemde classificatiecodes. Met deze codes zoekt u trefzeker naar een bepaald technisch vakgebied.

Elk octrooidocument in de database heeft een of meer classificatiecodes die horen bij het technisch vakgebied van de uitvinding. Op die codes zijn alle octrooien over een bepaalde techniek te vinden. U moet wel eerst de juiste code(s) zien te vinden.

Bekijk en doorzoek het classificatiesysteem op de website van Espacenet.
Bekijk een Nederlandse vertaling van een deel van het classificatiesysteem.

Er is veel te vertellen over classificatiecodes. Voor eerste oriënterende octrooionderzoeken is het niet noodzakelijk om deze kennis te hebben. Het volstaat om in Espacenet te zoeken op ‘IPC or CPC’. Wanneer u kwalitatief beter onderzoek wilt doen of meer diepgang zoekt, is het raadzaam om de workshop te volgen of om contact op te nemen.

Voorbeeld classificatiecodes

Classificatiesystemen werken volgens een boomstructuur. Het gehele gebied van de techniek is onderverdeeld in hoofdgroepen (A, B, C, ..., F) die telkens verder worden onderverdeeld. Hieronder vindt u een voorbeeld:

A menselijke levensbehoeften
A47 meubilair, huishoudartikelen, etcetera
A47J keukenuitrusting
A47J27 kookpannen
A47J27/21 waterkokers
A47J27/21008 elektrische waterkokers
A47J27/2105 draadloze elektrische waterkokers

 

Bekijk de structuur van de classificatie in Espacenet. 

Zoeken naar classificatiecodes met trefwoorden

Een handige manier om de juiste classificatiecode te vinden is met trefwoorden. U doet bijvoorbeeld een eerste zoekopdracht met zoekwoorden in de ‘title, abstract or claims’ en bekijkt voor die resultaten welke classificaties het meeste voorkomen. Dit kan met de CPC en IPC filteroptie (klik op ‘filters’ in het menu). Deze filters laten ook zien welke hoofd- of subgroepen het meeste voorkomen in de zoekopdracht. Als uw zoekopdracht met woorden relevant is, dan is de kans groot dat de meest voorkomende classificaties ook relevant zijn.

Zoeken naar classificatiecodes via documenten

Heeft u al een octrooidocument over het onderwerp waarnaar u op zoek bent? Gebruik dan de classificatiecode van dat document om meer documenten te vinden. Er zijn verschillende manieren hoe u aan octrooipublicaties komt, bijvoorbeeld:

  • Uw eigen bedrijf heeft één of meerdere octrooien;
  • U kent octrooien van andere bedrijven (partners, concurrenten, marktspelers);
  • U zocht in Espacenet naar octrooien van bekende aanvragers;
  • Uw zoekopdracht in Espacenet leverde één of meerdere relevante octrooien op.

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?