Kopieën van octrooidocumenten

Laatst gecontroleerd op:
12 mei 2020
Gepubliceerd op:
9 november 2016

U kunt bij ons kopieën van octrooidocumenten uit het octrooiregister aanvragen. Dit is vooral interessant bij oudere documenten die niet digitaal beschikbaar zijn. Digitaal beschikbare documenten kunt u natuurlijk zelf afdrukken.

Voorbeelden van octrooidocumenten zijn:

  • Octrooiaanvragen
  • Octrooien
  • Vertalingen van octrooien (voor zover beschikbaar; bijvoorbeeld om een Europees octrooi in Nederland te laten valideren)
  • Aanvullende Beschermingscertificaten
  • Tijdschriftartikelen die genoemd zijn in het onderzoek naar de stand van de techniek

Uw bestelling

In uw bestelling vermeldt u welk document u wilt ontvangen, met het volledige publicatienummers (bijvoorbeeld EP 123456 A2). U geeft aan hoe u de gevraagde documenten wilt ontvangen: per e-mail of per post. U vermeldt uw naam, adres, postcode en woonplaats.

De levertijd van documenten die zich in onze collectie bevinden, is 3 werkdagen. Voor een document uit ons archief is de levertijd 4 werkdagen.

Kosten

De kosten zijn:

  • € 5 per document, als u tot een van de volgende doelgroepen behoort: technisch-innovatieve mkb’ers, studenten en medewerkers van universiteiten, hogescholen en technologische instituten, particuliere uitvinders en medewerkers van overheidsinstanties.
  • € 18 per document voor overige aanvragers zoals octrooigemachtigden en advocaten.

Contact

Wilt u een document opvragen of hebt u vragen over uw bestelling? Neem dan contact op met Team Beheer Octrooiregister (team.beheer@rvo.nl), telefoonnummer 088 042 66 56.

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?