Experts wonen en zorg

Gepubliceerd op:
21 februari 2020
Laatst gecontroleerd op:
15 februari 2022

Op deze pagina stellen wij u graag voor aan de teamleden van het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) en van het Expertteam Weer Thuis (EWT).

Het OWZ helpt bij vraagstukken over de toekomstige vergrijzing en hoe ouderen, op een goede manier, langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het EWT helpt bij vragen over huisvesting met passende zorg en ondersteuning van mensen die uitstromen uit de opvang.

Experts

Matthijs van Gent

"Ik werk graag mee aan een duurzamere wereld volgens de definitie van het Brundtland-rapport."

Coördinator van OWZ en dus aanspreekbaar op alles wat het OWZ aangaat. Matthijs werkt doel- en resultaatgericht en denkt in oplossingen. Hij is breed geïnteresseerd, gestructureerd, serieus en kritisch, maar wel met een kwinkslag.

Ivo Latuperisa

"Ik ben zeer betrokken, enthousiast, leergierig en een echte teamspeler."

Adviseur en werkzaam op het gebied van Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid, Woningmarkt, Wonen en Zorg. Ivo heeft veel contact met gemeenten, provincies en corporaties. En ervaring en kennis bij het opzetten en uitvoeren van een Expertteam en de financiële verantwoording hiervan.

Birgitta Rottmann

"Ik wil mij inzetten voor een prettige (woon)omgeving, inclusief, sociaal, groen en duurzaam."

Een adviseur die prettig is in de omgang is, maar ook een betrokken en enthousiaste teamspeler. Ze heeft ervaring met projectleiding en voorzitterschap. Door haar achtergrond als architect is ze creatief en nieuwsgierig, maar gaat ook resoluut en doelgericht te werk.

Annette de Ruiter

"Ik roep op om wonen en zorg niet als 2 aparte domeinen te zien. Dan komen we sneller tot de kern van het probleem en tot kansen en oplossingen."

Zij is expert op gebied van mensen met dementie en andere kwetsbare groepen. De behoeften en belangen van de burgers staan centraal. Ervaring met veranderprocessen bij gemeenten.

Blog: "Verzamel data voor je woonzorgvisie, maar verdrink er niet in"

Antoinette van Heijningen

"Laten we Nederland een kleurrijker woon-zorgpalet aanbieden. Laten we belangen bundelen en het gat tussen langer thuis en verpleeghuis met zorgzame buurten opvullen."

Expert op het gebied van visie, strategie, wijkaanpak, gebieds-, woon en zorgcomplexontwikkeling. Ze heeft ervaring met werken voor en met de overheid, corporaties en zorginstellingen in alle stadia van bouwen, wonen, welzijn en zorg.

 

Conny Heemskerk

"Langer Thuis is een veranderopgave, ook in houding en gedrag. Ik zet mijn kennis op het gebied van wonen, zorg en welzijn hier graag voor in."

Expert op het gebied van een open en resultaatgerichte procesbegeleiding. Hiermee brengt ze deelnemers in beweging. Ervaring met het begeleiden van samenwerkingsverbanden.

Danielle Harkes

"De belangrijkste opgave is niet het scheiden van wonen en zorg, maar het verbinden ervan."

Expert op het gebied van wonen, zorg en ouderen. Ze is een gewaardeerde partner bij het realiseren van nieuwe woonvormen voor ouderen. Ervaring met kennis en inspiratie delen. Ze wordt veel gevraagd als meedenker, inspirator, adviseur en aanjager.

Ditty Blom

"Mensen die met elkaar een wooncomplex willen bouwen om samen langer zelfstandig te wonen, moeten de ruimte krijgen."

Expert in het vertalen van complexe materie naar concrete en behapbare vraagstukken. Altijd op zoek naar oplossingen. Ervaring met werken in een ingewikkeld speelveld met daarin veel partijen die hun eigen bestuurlijke en politieke belangen nastreven.

Blog: "Met elkaar kun je je lokaal prima voorbereiden op vergrijzing"

Guido de Ruiter

"Meedoen en meetellen draagt bij aan welbevinden. Ik werk als adviseur en procesbegeleider binnen het wonen-, zorg- en welzijnterrein. Mijn zoon is verstandelijk en psychiatrisch beperkt, mijn hoogbejaarde vader woont nog thuis. Ik zie dagelijks wat er beter kan.

Expert in begeleiding van processen waarin verschillende organisaties een gezamenlijk doel nastreven. Ervaring in het adviseren met focus op senioren en mensen met beperking.

Blog: "Langer zelfstandig thuis wonen vraagt om een overkoepelende aanpak"

Nanke Hofstra

"Het liefst bewandel ik onbegane paden om tot concrete oplossingen te komen voor complexe vraagstukken. Ik hou ervan om snel concreet te worden."

Expert in wonen- en zorgvraagstukken vanuit het volkshuisvestingsperspectief. Hierdoor verbindt zij het zorg- en welzijndomein met de beleidswereld van ruimte en wonen. Ervaring met uitvoeringsprojecten die komen uit de wonen, welzijn en zorgvisie.

Blog: "Eerst werken aan onderling begrip en vertrouwen, dan aan concrete resultaten"

Laura Seckel

"Het geeft veel voldoening als ik samen met een organisatie een visie, concept of plan ontwikkel, waarmee de opdrachtgever de toekomst in kan."

Expert in het adviseren van zorgorganisaties waarmee zij waardevolle, klantgerichte en onderscheidende concepten kan ontwikkelen. Ervaring met begeleiding en advies op het woon- en zorgterrein inclusief de regionale huisvesting, samenwerking en bedrijfsvoering.

Yvonne Witter

"Ik zet mij graag in voor een samenleving waarin mensen plezierig met elkaar ouder worden zoals zij dat zelf graag willen."

Expert in het vertalen van trends en ontwikkelingen in beleidsvisies over het terrrein wonen, zorg en welzijn. Ervaring met het bij elkaar brengen van partijen en in het inspireren van woonvormen voor ouderen zoals woongemeenschappen.

Laura Vierveijzer

"Ik ben graag de tolk die partijen dezelfde taal laat spreken, waardoor initiatieven voor wonen en zorg tot stand kunnen komen."

Expert in de werkvelden van zorgorganisaties en corporaties. Zij adviseert en begeleidt hen om te komen tot samenwerkingsafspraken. Ervaring in het samenbrengen van partijen en komen tot een gezamenlijke visie met de vertaling naar praktische handvatten voor de uitvoering.

Margrieta Haan

"Met passie zet ik me in voor woonoplossingen, waarin de klant en het verstevigen van het netwerk centraal staan. Met als resultaat een prettige, betaalbare en duurzame woonomgeving voor iedereen"

Ruime ervaring bij woningcorporatie en met lokale samenwerking. Expert op het gebied van nieuwe woonzorginitiatieven, lokale samenwerking, zorgfinanciering, sociale huur, betaalbaarheid, doorstroming en inwonersinitiatieven.

Henk Nouws

"Samen met mijn opdrachtgevers onderzoek en onderbouw ik de haalbaarheid van innovaties en visies op het gebied van wonen en zorg".

Expert op het gebied van beschermd wonen en wonen met zorg. Goed thuis in wet- en regelgeving en de bekostiging van de zorg. Veel expertise in vraagprognoses, toekomstverkenningen, financiële onderbouwingen van innovaties en de projectmatige aanpak van innovaties. Gewerkt in opdracht van woningcorporaties, zorgaanbieders, gemeenten, provincies, rijk, kennisinstituten, samenwerkingsverbanden.

Ellen Olde Bijvank

"Ik geloof maar beperkt in een maakbare samenleving, maar samen kan je er wel degelijk een mooiere wereld van maken, prettig wonen voor iedereen."

De meerwaarde van haar inzet zit er vooral in dat zij organisaties helpt om hun visie & strategie werkelijkheid te maken. Zij ordent wat er gedaan moet worden, betrekt actief diegene die een rol in het vervolg hebben, houdt de grote lijn goed in de gaten en heeft tegelijkertijd oog voor detail. Het resultaat is dat opdrachtgevers met vertrouwen belangrijke trajecten ‘uit handen’ geven, terwijl zij zelf aan het stuur blijven zitten.

Diana Nieuwold

"Iedereen doet ertoe en voor iedereen moet er een waardige plaats zijn om te wonen. Het is een grondrecht en de zelfstandigheid begint met je eigen veilige plek. Met deze uitgangspunten zet ik me al vele jaren in voor de meest kwetsbare mensen in ons land. Zowel jongeren als volwassenen. Denk bijvoorbeeld aan verslaafden, dak- en thuislozen of verwarde mensen. Een dak alleen is niet (altijd) genoeg. Zonder de juiste ondersteuning, zorg of behandeling kan het toch nog mis gaan."

Diana’s kracht is de domeinen aan elkaar verbinden, de kansen die er zijn optimaal benutten en helpen out-of-the-box-oplossingen te vinden.

Monique Waarts

"Een (weer) thuis bieden voor kwetsbare burgers kan alleen door goede samenwerking tussen de wonen-, zorg- en welzijnpartners. Samen maak je het verschil, zeker in een schaarse woningmarkt en bij krimpende zorgbudgetten."

Monique heeft als socioloog een passie voor vraagstukken op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg. Ze heeft ruime ervaring met advisering, procesbegeleiding en programmamanagement bij maatschappelijke vraagstukken. Ze kent en spreekt de taal van zowel van de corporatie als de zorgwereld en weet deze werelden aan elkaar te verbinden.

Ann Meijer

"Mag ik je een onmogelijke vraag stellen? Samen lastige opgaven verhelderen, dat is mooi om te doen. Verbinding maken waarbij mensen met kwetsbaarheden een centrale stem hebben. Verhalen openen deuren om de koers samen uit te zetten."

Ann is ervaren in (regionale en lokale) samenwerking rond beschermd wonen en maatschappelijke opvang tussen woningcorporaties, gemeenten, zorgaanbieders, sociaal werk.

Vragen over OWZ?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?