Cultuurhistorische visserij op het IJsselmeer

Laatst gecontroleerd op:
28 mei 2024
Gepubliceerd op:
13 maart 2024

Cultuurhistorische visserij is een speciale vorm van vissen. U laat met traditionele vaar- en vistuigen zien hoe men vroeger viste. Zo houdt u deze gebruiken ook in stand. Wilt u een demonstratie doen op het IJsselmeer? Of wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u een ontheffing nodig. Deze vraagt u bij ons aan.

Wat is het doel?

Het doel van cultuurhistorische visserij is om oude vistechnieken te laten zien en te bewaren. En het geeft een kijkje in de geschiedenis van de Nederlandse visserij. Met de ontheffing mag u deze manier van vissen uitvoeren. Zo blijft de traditionele visserij levend.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de ontheffing en het organiseren van evenementen en demonstraties gelden voorwaarden.

 • U heeft een traditioneel vaartuig. Dit staat geregistreerd in het Register Varend Erfgoed Nederland. Of u heeft een zeilschip dat is afgeleid van een historisch vissersschip. Dit schip heeft geen kajuitopbouw en is gemaakt van staal, hout of ijzer.
 • Doet u een demonstratie? Dan moet de groep bestaan uit minimaal 5 personen. Een evenement duurt een aantal aansluitende dagen en houdt u voor minimaal 50 bezoekers. 
 • De ontheffing is een jaar geldig. U mag deze niet overdragen.
 • U krijgt maximaal één ontheffing.

Voorwaarden voor vistuigen 

Er zijn voorwaarden voor de vistuigen die u gebruikt: 

 • U gebruikt voor de demonstratie alleen de vistuigen staand net, fuik, kub, aalhoekwant en aaskuil.
 • De vistuigen moeten jonen hebben als ze in het water zijn. 
 • Alle vistuigen op uw vaartuig hebben een geldig merk. Dit geldt niet voor een aalhoekwant en aaskuil. U mag alleen vissen met de vistuigen die in de ontheffing staan. 
 • Gebruikt u een staand net? Deze heeft een maaswijdte van minimaal 120 millimeter.
 • Gaat u vissen met aaskuil? U mag alleen vissen met een niet volledig gesloten net. Zo kan gevangen vis eruit ontsnappen.

Bijlage bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u een kopie mee van de inschrijving van het vaartuig in het Register Varend Erfgoed Nederland. Of een bewijsstuk waaruit duidelijk wordt dat het een traditioneel vaartuig is.

Ontheffing aanvragen

U vraagt uw ontheffing uiterlijk op 1 januari aan van het jaar waarin u de demonstratie doet of het evenement organiseert.

In uw aanvraag staat in ieder geval: 

 • de gegevens van de aanvrager;
 • een KVK-nummer als u dit heeft;
 • een omschrijving van de activiteiten;
 • de periode en het gebied van de demonstratie of het evenement;
 • het aantal en type vaartuigen, vistuigen en merken waarmee u gaat vissen;
 • gegevens van de vaartuigen die u gebruikt;
 • hoeveel nachten u met welk vistuig gaat vissen.

Aanvraag versturen

U stuurt een e-mail met uw aanvraag naar vr@rvo.nl. Stuurt u uw aanvraag liever per post? Dit kan naar:

Team Visserijregelingen
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Missen wij nog informatie? Dan vragen wij u deze te sturen.

Als wij uw aanvraag goedkeuren ontvangt u meteen de ontheffing en de schriftelijke toestemming. De ontheffing is een jaar geldig en u mag deze niet overdragen.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u de dagen, locaties of vaartuigen in de ontheffing aanpassen? Geef dit aan ons door. Dit doet u minimaal een maand voordat het evenement begint. Stuur hiervoor een e-mail naar vr@rvo.nl.

Na een demonstratie of evenement

Na elke demonstratie of evenement geeft u gegevens door aan Team Visserijregelingen. Zoals het aantal demonstraties, hoeveel vis u heeft gevangen en hoeveel soorten dit zijn. Dit doet u per vaart. U stuurt hiervoor een e-mail naar vr@rvo.nl.

Wetten en regels

U leest meer over de wetten en regels in:

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?