Onze opdrachtgevers

Laatst gecontroleerd op:
31 mei 2022
Gepubliceerd op:
3 juni 2014

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Onze opdrachtgevers zijn ministeries, decentrale overheden en de Europese Unie.

Opdrachten

Naast opdrachten voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voeren wij opdrachten uit voor:

Maatschappelijke vraagstukken

De Verenigde Naties hebben 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vastgesteld als mondiale ontwikkelingsagenda voor 2030. Ook Nederland heeft de ontwikkelingsagenda ondertekend. Wij vinden het belangrijk om de juiste rol te pakken bij maatschappelijke vraagstukken in Nederland en de rest van de wereld.

We kijken met een brede blik naar onze opdrachten en brengen kennis uit heel de organisatie bij elkaar. Hierdoor kunnen we soms verschillende opdrachten bundelen. Dit doen we bijvoorbeeld bij opdrachten die voortkomen uit de klimaattafels en bij het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU. Op deze manier kunnen we een grotere impact in de maatschappij bereiken.

Mandaten

Een mandaat is de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Dit kan bijvoorbeeld de minister van Economische Zaken en Klimaat zijn.

Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Dit is in de regel de bestuursrechtelijke variant van de volmacht. Belangrijk is dat degene die mandaat geeft altijd verantwoordelijk blijft voor de genomen beslissing; de mandaatverstrekker houdt de zeggenschap en kan daarom eventueel (uitvoerings)instructies geven.

Vragen?

Wij helpen u graag vooruit.

Bent u tevreden over deze pagina?