Profiteren van handelsakkoorden in 5 stappen

Laatst gecontroleerd op:
22 februari 2024
Gepubliceerd op:
4 maart 2019

Handelt u met een land buiten de EU? Dan kan het zijn dat de EU een handelsakkoord heeft afgesloten met dit land. In dat geval kunt u misschien profiteren van de voordelen die het handelsakkoord biedt. Zoals verlaagde of afgeschafte invoerrechten op producten.

Handelsakkoorden: positief voor uw handel

In een handelsakkoord maken handelspartners onder andere afspraken over de handel in goederen, diensten en het doen van investeringen. Zulke akkoorden kunnen positief uitpakken voor uw handel. Bijvoorbeeld omdat u minder invoerrechten hoeft te betalen of omdat u makkelijker diensten kunt aanbieden in een partnerland.

Wilt u meer weten over de afspraken in deze handelsakkoorden? De pagina 'Negotiations and agreements' van de Europese Commissie geeft daar meer informatie over.

Als ondernemer wilt u natuurlijk profiteren van de mogelijkheden die handelsakkoorden bieden. Zoals afschaffing of verlaging van invoerrechten of het makkelijker aanbieden van diensten in een partnerland.

Alleen: hoe doet u dat? Volg om te beginnen de 5 stappen hieronder:

Stap 1: controleer of er een handelsakkoord is

Kijk op de website van de Europese Commissie of er een handelsakkoord is met het land of de landen waarmee u zakendoet. 

Stap 2: check of uw product voldoet aan de regels van oorsprong

Wilt u van verlaagde of afgeschafte invoerrechten van een handelsakkoord gebruikmaken? Dan moet de oorsprong van het product 'EU' zijn, of die van het land waarmee de EU het handelsakkoord heeft afgesloten.

Deze regels van oorsprong staan in handelsakkoorden. Let op: oorsprongsregels verschillen doorgaans van handelsakkoord tot handelsakkoord.

Het bepalen van de oorsprong van een product kan vrij eenvoudig zijn als een product volledig in één land is verkregen. Dat is vaak het geval bij landbouwproducten. Het is lastiger als in het product grondstoffen en onderdelen zijn verwerkt die uit verschillende landen komen.

Wilt u weten of uw producten in aanmerking komen voor de verlaagde tarieven uit een handelsovereenkomst? Zoek dan met behulp van de HS-code in de Access2Markets portal.

Stap 3: controleer welke bewijsstukken u mag gebruiken

Gebruikmaken van de voordelen uit een handelsakkoord? Dan heeft u bewijs nodig van de oorsprong van uw product. 

De bewijsstukken kunnen van akkoord tot akkoord verschillen. 

Kijk bij de informatie over bewijsstukken bij handelsakkoorden welke bewijsstukken u mag gebruiken bij het handelsakkoord waarvan u wilt profiteren. 

Let op: Bewijsstukken hebben een beperkte geldigheidsduur.

Stap 4: lees óók de kleine lettertjes

Op onze pagina informatie over bewijsstukken bij handelsakkoorden vindt u links naar documenten voor de Douane over verschillende handelsakkoorden. 

Daarin staat of er aanvullende voorwaarden zijn, bijvoorbeeld over het vervoer van goederen.

Stap 5: voeg de bewijsstukken toe

  • Bij export: verzend uw order met de vereiste bewijsstukken.
  • Bij import: maak bij de douaneaangifte gebruik van de bewijsstukken om te profiteren van verlaagde of afgeschafte invoerrechten.

Vragen over handelsakkoorden?

Heeft u vragen over de toepassing van handelsakkoorden en het indienen van bewijsstukken? Neem dan contact op met handelsakkoorden@minbuza.nl.

Heeft u andere vragen of wilt u even van gedachten wisselen over uw exportplannen? Dan helpen onze RVO-adviseurs u graag verder!

Bent u tevreden over deze pagina?