Ontwerpbesluit ontheffing project PHS Zuidwestboog Meteren

Gepubliceerd op:
7 september 2023
Laatst gecontroleerd op:
12 september 2023

De minister voor Natuur en Stikstof is van plan een ontheffing te verlenen voor de uitvoering van het project PHS Zuidwestboog Meteren door ProRail. Het project heeft invloed op meerdere beschermde diersoorten. U kunt reageren op de plannen van de minister door een zienswijze in te dienen.

Informatie over het project

Als onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) werkt ProRail aan een nieuwe tweesporige verbindingsboog bij Meteren. Dit zorgt ervoor dat goederentreinen naar het zuiden kunnen rijden vanaf de Betuweroute en andersom. Langs de spoorboog leeft een aantal beschermde diersoorten. Het kan zijn dat de werkzaamheden van ProRail invloed hebben op deze soorten. Daarom is de ontheffing beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming.

Ontwerpbesluit bekijken

In het ontwerpbesluit leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?