Kennisgeving uitvoering project Afsluitdijk

Laatst gecontroleerd op:
13 december 2023
Gepubliceerd op:
4 oktober 2023

Rijkswaterstaat heeft verlenging van een vergunning aangevraagd voor onderhoud aan de Afsluitdijk. Hier zijn geen zienswijzen over binnen gekomen bij ons. De minister voor Natuur en Stikstof heeft een definitief besluit genomen over de vergunning.

Afsluitdijk

Informatie over Project Afsluitdijk

Rijkswaterstaat wil de Afsluitdijk versterken. Daarom wil de Rijkswaterstaat aan de spuicomplexen aan beide kanten van de dijk werken. Ook de keersluis bij Kornwerderzand moet worden onderhouden. Rijkswaterstaat is al begonnen met de werkzaamheden. De vergunning wordt verlengd om de werkzaamheden af te kunnen maken. 

De werkzaamheden bestaan uit 4 deelprojecten. De bouw van 2 pompgemalen aan allebei de kanten van het spuicomplex in Den Oever en flexibele bodembescherming in de Waddenzee en het IJsselmeer. Er worden ook 2 extra spuigroepen in spuicomplex Den Oever gemaakt en bijbehorende flexibele bodembescherming geplaatst in de Waddenzee en het IJsselmeer.

Deze werkzaamheden kunnen invloed hebben op de leefgebieden van verschillende beschermde diersoorten. Daarom is deze aanvraag beoordeeld aan de hand van de Wet natuurbescherming. 

Definitief besluit bekijken

In het definitieve besluit leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen. 

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

In samenwerking met:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bent u tevreden over deze pagina?