Definitief besluit vergunning verbreding A1 Apeldoorn - Azelo

Gepubliceerd op:
10 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
13 december 2023

Rijkswaterstaat heeft een vergunning aangevraagd voor verstoren van ooievaars en steenmarters bij de verbreding van de A1. Hier zijn geen zienswijzen over binnengekomen bij ons. De minister voor Natuur en Stikstof heeft een definitief besluit genomen over de aanvraag.

Verkeersknooppunt A1 bij Apeldoorn Zuid

Informatie over de verbreding

Het project Verbreding A1 Apeldoorn Azelo loopt vanaf aansluiting Apeldoorn-Zuid bij Apeldoorn op de A1 tot het knooppunt Azelo (tussen Almelo en Borne). Het verkeer op de A1 zal de komende jaren toenemen. Dit leidt tot meer files en verkeersongevallen. De binnenwegen komen onder druk te staan omdat verkeer vaker een sluiproute zal nemen om de drukte op de A1 te mijden. Rijkswaterstaat gaat de A1 daarom verbreden. In totaal is het te verbreden traject ongeveer 55 kilometer lang.

Deze activiteiten van Rijkswaterstaat kunnen invloed hebben op nesten en rustplaatsen voor ooievaars en steenmarters. Daarom is de vergunningsaanvraag beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming.

Definitief besluit bekijken

In het definitieve besluit leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen.

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt u ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure. 

In opdracht van:
  • Rijkswaterstaat
In samenwerking met:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bent u tevreden over deze pagina?