Vergunningsaanvraag voor Datakabel Circe North 2

Laatst gecontroleerd op:
16 juli 2024
Gepubliceerd op:
17 augustus 2021

Zayo Infrastructure Nederland B.V. vroeg een vergunning aan voor aanleg en onderhoud van Datakabel Circe North 2. De vergunning is aangevraagd op grond van de Wet natuurbescherming. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft hierover een ontwerpbesluit bekendgemaakt. U kon hierop reageren met een zienswijze.

Zayo Infrastructure Nederland B.V. wil een datakabel aanleggen tussen Pakefield (Verenigd Koninkrijk) en Zandvoort. De bestaande verbinding is niet geschikt om aan de groeiende vraag naar data te voldoen. Hierdoor moet Zayo Infrastructure Nederland B.V. de capaciteit van de verbinding uitbreiden. Deze activiteiten kunnen invloed hebben op de Natura 2000-gebieden Bruine Bank, Noordzeekustzone en Voordelta.

U kon van 31 augustus tot en met 12 oktober 2021 een zienswijze doorgeven op het ontwerpbesluit. We hebben geen zienswijzen ontvangen. De minister heeft het ontwerpbesluit daarom omgezet in een definitief besluit. De inhoud hiervan blijft hetzelfde.

Besluit bekijken

In het definitieve besluit over de vergunningsaanvraag leest u de beslissing van de minister. Ook vindt u hier de bijlagen die bij het besluit horen.

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?