Vergunningsaanvraag voor Vaargeulonderhoud Westerschelde

Laatst gecontroleerd op:
7 april 2022
Gepubliceerd op:
1 september 2021

De afdeling Maritieme Toegang van het Departement van Mobiliteit & Openbare Werken (MOW) van het Vlaams Gewest vroeg een vergunning aan voor onderhoud van de hoofdvaargeul van de Westerschelde. De vergunning is aangevraagd volgens de Wet natuurbescherming. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakte hierover een ontwerpbesluit bekend. U kon hierop reageren met een zienswijze.

Het MOW vroeg de vergunning aan om de hoofdvaargeul van de Westerschelde te baggeren. En voor het terugstorten van baggerspecie in andere delen van de hoofdvaargeul. Het is elk jaar nodig om de hoofdvaarweg te baggeren. Zo blijft hij bevaarbaar voor schepen die op weg zijn naar de haven van Antwerpen. Deze activiteiten kunnen invloed hebben op het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe en twee Belgische Natura 2000-gebieden.

U kon van 21 september tot en met 18 november 2021 op het ontwerpbesluit reageren met een zienswijze. We hebben zienswijzen ontvangen. De minister reageerde hierop met een Nota van Antwoord. Dit is een document waarin alle reacties en antwoorden op de zienswijzen staan. De minister heeft de zienswijzen meegenomen bij het nemen van het definitieve besluit. In de Nota van Antwoord leest u wat er is gewijzigd in vergelijking met het ontwerpbesluit.

Tijdelijke verlenging oude vergunning

3 van de 5 doorgegeven zienswijzen kwamen niet op tijd bij de minister aan. Dit kwam door een administratieve fout van ons. De vorige vergunning om de vaargeul te baggeren gold tot 31 december 2021. De maximale hoeveelheid baggerspecie die gestort mocht worden was nog niet bereikt. Daarom werd de oude vergunning tijdelijk verlengd. Zo konden de baggeraars doorgaan met hun werk.

Besluit bekijken

In het besluit over de vergunningsaanvragen leest u de beslissing van de minister. Ook vindt u hier de Nota van Antwoord en alle bijlagen die bij het besluit horen.

Nieuwe versie AERIUS

Sinds 13 januari 2022 is er een nieuwe versie van AERIUS. AERIUS is een rekentool waarmee de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan wordt berekend. In de wet staat dat de laatste versie van de rekentool gebruikt moet worden op het moment van het besluit over de vergunningsaanvraag. Daarom zijn de AERIUS-berekeningen in bijlage 28 tot en met 33 met de nieuwe AERIUS versie gedaan. In het Addendum Passende beoordeling leest u over de resultaten van de berekeningen met de nieuwe versie.

Besluit en bijlagen

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?