Ontwerpbesluit vergunning wolhandkrabvisserij Kaptein

Gepubliceerd op:
3 augustus 2023
Laatst gecontroleerd op:
16 september 2023

De minister voor Natuur en Stikstof is van plan een vergunning te geven voor wolhandkrabvisserij in het IJsselmeer door Kaptein Holding B.V.. Dit project heeft invloed op een of meerdere Natura 2000-gebieden. U kon reageren op de plannen van de minister door een zienswijze in te dienen.

Wolhandkrabvisserij

Kaptein Holding B.V. wil periodiek vissen op de invasieve exoot de Chinese wolhandkrab. Een invasieve exoot is een plant, dier of ander organisme die van nature niet in Nederland voorkomt en schadelijk is voor de natuur. Het vissen op de Chinese wolhandkrab vindt plaats in de migratieperiode van deze soort. Dit helpt om de aanwezigheid van deze invasieve exoot te controleren.

Natura 2000-gebied IJsselmeer

Het vissen vindt plaats in de spuikommen van het Kornwerderzand en Den Oever van het IJsselmeer, buiten de gesloten gebieden. Dit valt in het Natura 2000-gebied IJsselmeer. Daarom is de aanvraag beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming.

Ontwerpbesluit bekijken

Een zienswijze doorgeven

Wilt u reageren op het ontwerpbesluit van de minister? Dit doet u door van 4 augustus tot en met 15 september 2023 een zienswijze door te geven. Komt uw zienswijze na 15 september 2023 bij ons binnen? Dan kan de minister deze helaas niet meenemen in haar definitieve besluit.

U kunt uw zienswijze doorgeven op Mijn RVO. Om in te loggen heeft u DigiD (als burger) of eHerkenning met niveau 2+ (als organisatie) nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD of eHerkenning aan

Waarover kunt u een zienswijze doorgeven?

U kunt alleen een zienswijze doorgeven als het over de natuur gaat. In het besluit wordt alleen beoordeeld wat de invloed van het project op de natuur is. U kunt dus geen zienswijze doorgeven over bijvoorbeeld geluidsoverlast die u ervaart door een project. 

Andere manieren van doorgeven

Wilt u uw zienswijze liever op een andere manier doorgeven? Dat kan met een brief of mondeling.

Zienswijze indienen met de post

U kunt een reactie per post sturen naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Vergunning & Handhaving
Kenmerk: DGNVLG / 22081253
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Zorg ervoor dat uw gegevens compleet zijn. Noem de datum, uw naam en adres in de brief en onderteken uw zienswijze. Vertel om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er wel of niet mee eens bent. Geeft u de zienswijze als gemachtigde door? Stuur dan ook een ondertekend bewijs van de machtiging mee. Zijn uw gegevens niet compleet? Dan kan de minister voor Natuur en Stikstof uw zienswijze niet meenemen in het definitieve besluit.

Mondeling uw zienswijze indienen

Wilt u uw zienswijze mondeling doorgeven? Maak dan een afspraak via ons afsprakenformulier. Een medewerker belt u binnen 5 werkdagen terug om een afspraak te maken. U kunt ook bellen naar RVO via 088 042 42 42 voor een afspraak. Kies voor optie 1 en daarna voor optie 4.

Meer weten over het indienen van een zienswijze?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Kijk voor meer informatie op Reageren op projecten met invloed op natuur.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?