Definitief besluit vergunning wolhandkrabvisserij Kaptein

Laatst gecontroleerd op:
25 oktober 2023
Gepubliceerd op:
3 augustus 2023

Kaptein Holding heeft een vergunning aangevraagd voor wolhandkrabvisserij in het IJsselmeer. De minister voor Natuur en Stikstof heeft een definitief besluit genomen over deze vergunning. 

Wolhandkrabvisserij

Kaptein Holding B.V. wil periodiek vissen op de invasieve exoot de Chinese wolhandkrab. Een invasieve exoot is een plant, dier of ander organisme die van nature niet in Nederland voorkomt en schadelijk is voor de natuur. Het vissen op de Chinese wolhandkrab vindt plaats in de migratieperiode van deze soort. Dit helpt om de aanwezigheid van deze invasieve exoot te controleren.

Natura 2000-gebied IJsselmeer

Het vissen vindt plaats in de spuikommen van het Kornwerderzand en Den Oever van het IJsselmeer, buiten de gesloten gebieden. Dit valt in het Natura 2000-gebied IJsselmeer. Daarom is de aanvraag beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming.

Definitief besluit bekijken

In het definitieve besluit leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen. 

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?