Vergunningsaanvragen voor Oestervisserij Oosterschelde

Laatst gecontroleerd op:
14 maart 2022
Gepubliceerd op:
23 november 2021

Er zijn 32 vergunningen aangevraagd voor oestervisserij in de Oosterschelde. Deze activiteiten kunnen invloed hebben op het Natura 2000-gebied Oosterschelde. De vergunningen zijn aangevraagd volgens de Wet natuurbescherming. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft hierover ontwerpbesluiten bekendgemaakt.

U kon van 4 december 2021 tot en met 15 januari 2022 op het ontwerpbesluit reageren met een zienswijze. RVO heeft 2 zienswijzen ontvangen. De minister voor Natuur en Stikstof reageert hierop met een Nota van Antwoord. Dit is een document waarin de reacties en antwoorden op de zienswijzen staan.

De minister heeft de zienswijzen meegenomen bij het nemen van het definitieve besluit. De besluiten zijn niet aangepast door deze zienswijzen. De minister heeft de ontwerpbesluiten daarom omgezet in definitieve besluiten. De inhoud hiervan blijft hetzelfde.

Definitieve besluiten bekijken

In de definitieve besluiten over de vergunningsaanvragen voor oestervisserij in de Oosterschelde leest u de beslissing van de minister. Bij de besluiten zit een AERIUS-berekening met een uitleg hierover. De bijlage Passende Beoordeling hoort bij alle besluiten. In de Nota van Antwoord leest u de reacties en antwoorden op de zienswijzen.

Nieuwe versie AERIUS

Sinds 13 januari 2022 is er een nieuwe versie van AERIUS. AERIUS is een rekentool waarmee de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan wordt berekend. In de wet staat dat de laatste versie van de rekentool gebruikt moet worden op het moment van het besluit over de vergunningsaanvraag. Daarom zijn de AERIUS-berekeningen bij de definitieve besluiten met de nieuwe AERIUS versie gedaan. Bij ieder definitief besluit vindt u ook een toelichting op de AERIUS-berekening.

Gebruikt u voorleesapparatuur?

Gebruikt u voorleesapparatuur om deze documenten te lezen? Misschien worden ze niet goed voorgelezen. Als dit bij u gebeurt, kunt u een e-mail sturen naar toegankelijkheid@rvo.nl.

Wij werken aan een toegankelijke website. Helaas kunnen we deze documenten niet toegankelijk maken. Dit komt doordat de informatie hierin van verschillende bronnen komt.

Besluiten en bijlagen

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met de definitieve besluiten? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?