Subsidie berekenen 2020

Gepubliceerd op:
2 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
9 februari 2021

Voor het onderzoeken en ontwikkelen van uw innovatie voor veestallen maakt u kosten. Maar voor welke kosten krijgt u subsidie? En hoeveel?

Voor welke kosten kunt u subsidie krijgen?

Binnen de looptijd van het project valt de afschrijving van de volgende kosten onder deze subsidie:

 • personeelskosten
 • apparaten en uitrusting
 • gebouwen en gronden
 • contractonderzoek
 • algemene kosten

Maximale subsidie voor iedere fase

Een innovatieproject bestaat uit 3 fasen. Voor de kosten van het doormeten in fase 2 geven wij de onderzoeksorganisatie de subsidie.

In fase 3 kunt u subsidie krijgen voor de afschrijving van investeringen in fase 1. De innovatie moet dan klaar zijn om te gebruiken op uw veehouderijlocatie.

Voor iedere veehouderijlocatie geven wij een maximaal subsidiebedrag.

 • onderzoeks- en ontwikkelingsfase:
  • Het maximale subsidiebedrag is € 750.000 voor bestaande stallen.
  • Het maximale subsidiebedrag is € 1 miljoen voor nieuwe typen stalsystemen.
 • emissiemetingenfase:
  Het maximale subsidiebedrag is € 200.000.
 • resterende productieve levensduurfase:
  • Het maximale subsidiebedrag is € 350.000.
  • Het maximale subsidiebedrag voor de totale onderneming is € 500.000.

Subsidie berekenen voor iedere fase

In fase 2 van uw project krijgt de onderzoeksorganisatie subsidie voor alle kosten van het onderzoek. Uw subsidiepercentage in de fases 1 en 3 is minimaal 25% en maximaal 80%. Dit percentage hangt onder andere af van:

 • het type onderzoek;
 • de grootte van uw bedrijf;
 • de samenwerking;
 • het delen van projectresultaten;
 • uw leeftijd;
 • de periode dat u veehouder bent;
 • de productiecapaciteit bij gebruik van de innovatie.

Onderzoeks- en ontwikkelingsfase

In de onderzoeks- en ontwikkelingsfase krijgt u een percentage van de kosten aan subsidie. Dit zijn kosten die onder de subsidie vallen.

 • 50% voor een industrieel onderzoek
 • 50% voor een haalbaarheidsstudie
 • 25% voor een experimentele ontwikkeling

Wij verhogen deze percentages met:

 • 10%, als u een middelgrote onderneming heeft. U moet de kosten hebben gemaakt en betaald;
 • 20%, als u een kleine onderneming heeft. U moet de kosten hebben gemaakt en betaald;
 • 10%, als u samenwerkt. En als u de resultaten voldoende openbaar verspreidt.

Resterende productieve levensduurfase

Voor fase 3 krijgt u subsidie voor 25% van de kosten voor experimentele ontwikkeling. En u krijgt 40% voor de andere typen onderzoek. Wij verhogen dit met 20% als één van deze punten voor u geldt:

 • U bent bij de aanvraag onder de 41 jaar. Of u bent bij de aanvraag van de subsidie maximaal 5 jaar landbouwer.
 • U maakt extra kosten om de natuurlijke omgeving, de hygiëne of het dierenwelzijn te verbeteren. Hierbij komt u boven het niveau uit dat geldt binnen de Europese Unie. U mag hierdoor niet méér kunnen produceren.

Als beide punten voor u gelden, verhogen wij het percentage met 40%. Komt het totale percentage van fase 3 boven dat van fase 1 uit? Dan berekenen we de subsidie met het percentage van fase 1.

Voorbeeldberekening subsidie

Benieuwd naar het effect van verschillende subsidiepercentages bij de berekening van de subsidie? Bekijk dan de voorbeeldberekening om te zien hoe dit er per fase uitziet.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?