Subsidie berekenen februari - mei 2021

Laatst gecontroleerd op:
8 februari 2021
Gepubliceerd op:
26 oktober 2021

Voor het onderzoeken en ontwikkelen van uw innovatie voor stalsystemen maakt u kosten. Maar voor welke kosten kreeg u subsidie bij de 2e openstelling van de innovatie? En hoeveel?
Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Maximale subsidie voor iedere fase

Een innovatieproject bestaat uit 3 fasen. Voor iedere fase geldt een maximale subsidie.

 1. onderzoeks- en ontwikkelingsfase (fase 1)
  Het maximale subsidiebedrag voor bestaande stalsystemen is € 750.000 per veehouderijlocatie*.
  Voor nieuwe typen stalsystemen is dit € 1 miljoen per veehouderijlocatie*.
 2. emissiemetingenfase (fase 2)
  Het maximale subsidiebedrag is € 200.000 per veehouderijlocatie*.
 3. resterende productieve levensduurfase (fase 3)
  Het maximale subsidiebedrag is € 350.000 per veehouderijlocatie*.
  En € 500.000 voor het totale bedrijf.

* een locatie met een Uniek Bedrijfsnummer (UBN)

Subsidie berekenen voor iedere fase

Uw subsidie in fase 1 en 3 van uw project is maximaal 55% van de kosten die hieronder vallen. De hoogte van dit percentage hangt onder andere af van:

 • de grootte van uw bedrijf;
 • de samenwerking;
 • het delen van projectresultaten;
 • de leeftijden van u, uw vennoten, maten of aandeelhouders;
 • de periode dat u veehouder bent;
 • de productiecapaciteit bij gebruik van de innovatie.

Voor fase 2 krijgt de onderzoeksorganisatie subsidie voor alle kosten van het onderzoek, dus 100%. De onderzoeksorganisatie krijgt het bedrag voor deze fase.

Subsidie berekenen in fase 1

Voor fase 1 krijgt u 25% van de subsidiabele kosten in deze fase aan subsidie. Dit is voor kosten die onder deze subsidie vallen. Welke dit zijn leest u bij Voor welke kosten kunt u subsidie krijgen?
Wij verhogen het subsidiepercentage van 25% met:

 • 20%, als u een kleine onderneming heeft.
 • 10%, als u een middelgrote onderneming heeft.
 • 15%, als u de resultaten van fase 1 ruim verspreidt of als u samenwerkt met een onderzoeksorganisatie. Verspreiden van resultaten kan via conferenties, publicaties, een open archief of opensourcesoftware. Werkt u samen met een onderzoeksorganisatie? Deze moet dan minimaal 15% van de kosten in deze fase betalen.

Subsidie berekenen in fase 3

In fase 3 krijgt u subsidie voor 40% van de subsidiabele kosten die u in deze fase maakt. Wij verhogen dit met 20% als één van deze punten voor u geldt:
 • In uw onderneming zijn alle vennoten, maten of aandeelhouders onder de 41 jaar. Of u bent bij de aanvraag van de subsidie maximaal 5 jaar landbouwer.
 • U maakt extra kosten om de natuurlijke omgeving, de hygiëne of het dierenwelzijn te verbeteren. Hierbij komt u boven het niveau uit dat geldt binnen de Europese Unie. U mag hierdoor niet méér kunnen produceren.
Als beide punten voor u gelden, verhogen we het percentage dus met 20%. Komt het totale percentage van fase 3 boven dat van fase 1 uit? Dan berekenen we de subsidie met het percentage van fase 1.

Subsidiabele kosten

Kosten die u maakt voor het brongericht verminderen van de emissies vallen onder deze subsidie. U krijgt alleen subsidie voor de kosten die u maakt tijdens de looptijd van uw project.

Kosten in fase 1

Voor fase 1 kunt u subsidie krijgen voor de afschrijving of kosten van:

 • apparaten en uitrusting
 • gebouwen en gronden
 • contractonderzoek
 • algemene zaken
 • personeel

Stel u gaat voor uw project een stalsysteem ontwikkelen en bouwen. Dan mag u andere bedrijven inhuren, die helpen onderzoeken of op technisch gebied. Deze mogen ook deelnemer zijn in het samenwerkingsverband.

Maakt u ook kosten voor producten of diensten die niet helpen de emissies te verminderen? Denk hierbij aan een bovenbouw, voerhekken en melkrobots. Deze kosten vallen niet onder deze subsidie. Kosten voor een vergunnings- of proefstalaanvraag vallen ook niet onder deze subsidie.

Onderzoekt en ontwikkelt u managementmaatregelen? Dan kunt u onder andere subsidie krijgen voor kosten van personeel. Maar alleen als dit personeel meehelpt aan het onderzoeken en ontwikkelen van de maatregelen. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen door een protocol of handboek te maken.

Bij de aanvraag stuurt een begroting mee. Deze maakt u met het Format begrotingsplan. Hierin vindt u een uitleg van de kosten die onder deze subsidie vallen.
We betalen het subsidiebedrag voor fase 1 uit aan iedere deelnemer die kosten maken voor het project.

Kosten in fase 2

Voor fase 2 kan alleen de onderzoeksinstelling subsidie krijgen, als zij kosten maakt voor:

 • personeel
 • apparaten en uitrusting
 • gebouwen en gronden
 • contractonderzoek
 • algemene zaken

Heeft u al een innovatie onderzocht en ontwikkeld? En wilt u subsidie om deze te laten meten door een onderzoeksorganisatie? Het is mogelijk om alleen voor fase 2 subsidie aan te vragen.

Kosten in fase 3

In deze fase kunt u subsidie krijgen voor de afschrijving van kosten die u gemaakt heeft in fase 1. De innovatie moet dan klaar zijn om te gebruiken op uw veehouderijlocatie.

Voorbeeldberekening subsidie

Benieuwd naar het effect van verschillende subsidiepercentages bij de berekening van de subsidie? Bekijk dan de pagina Voorbeeldberekening subsidie om te zien hoe dit er per fase uitziet.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?