Gesloten voor aanvragen

Onderzoeken en ontwikkelen innovaties stalsystemen februari - mei 2021

Gepubliceerd op:
26 oktober 2021
Laatst gecontroleerd op:
11 februari 2022

Bent u veehouder? En heeft u een nieuwe techniek of maatregel bedacht om broeikasgas- of stalemissies te verminderen? Kijk dan of u subsidie kunt krijgen om uw innovatie te onderzoeken en ontwikkelen. Aanvragen doet u samen met een onderzoeksorganisatie.

Deze regeling is gesloten. Aanvragen was mogelijk van 24 februari tot 4 mei 2021, 17:00 uur.

Deze subsidie valt onder de regeling Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Ook bekend als de investeringsmodule van de Sbv.

Belangrijke veranderingen

Na de vorige aanvraagperiode in 2020 veranderden een aantal regels voor deze subsidie:

 • Pluimveehouders kunnen de subsidie ook aanvragen;
 • U kunt ook een combinatie van technieken en managementmaatregelen onderzoeken en ontwikkelen.
 • U krijgt in de eerste fase van uw project 25% van de kosten aan subsidie. Dit geldt voor elk type onderzoek.
 • U kunt ook alleen subsidie aanvragen voor de meetfase (fase 2).

Voor wie en waarvoor subsidie

Deze subsidie is voor veehouders met:

 • melkvee
 • vleeskalveren
 • varkens
 • vleeskuikens
 • (groot)ouderdieren van vleeskuikens
 • leghennen en (groot)ouderdieren van leghennen
 • melkgeiten

De subsidie is voor een innovatie in een nieuw of bestaand stalsysteem. Onder stalsystemen vallen:

 • dierenverblijven
 • mestopslag
 • voeropslag
 • mestkelders
 • mestbewerkingsinstallaties

Met de subsidie onderzoekt en ontwikkelt u technieken, zoals een installatie of machine. Of u onderzoekt en ontwikkelt managementmaatregelen. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

Budget en subsidie

Deze aanvraagperiode is in totaal € 25 miljoen beschikbaar voor de subsidie.

Het budget is voor:

 • varkenshouderijen € 9,2 miljoen;
 • melkgeitenhouderijen € 2 miljoen;
 • melkveehouderijen € 8,8 miljoen;
 • vleeskalverenhouderijen € 2 miljoen;
 • pluimveehouderijen € 3 miljoen.

Budget verdelen

Wij beoordelen elk project op een aantal onderdelen. Het budget verdelen wij onder de aanvragers die hierop het hoogst scoren. Lees op Aanvragen en de stappen erna waar uw project op kan scoren om subsidie te krijgen.

Subsidie berekenen

Op Subsidie berekenen leest u welke kosten onder deze subsidie vallen. Ook leggen we uit hoe u uw subsidie berekent.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor u en uw subsidieaanvraag:

 • U werkt samen met ten minste één onderzoeksorganisatie. Ook vraagt u de subsidie samen aan. De onderzoeksorganisatie publiceert het meetrapport. U mag daarnaast samenwerken met andere veehouders en ondernemers.
 • U bent als veehouder de eindgebruiker van de innovatie. Houdt u vleeskalveren? Dan moet u uw vee minimaal 40% vast voer geven.
 • Uw aanvraag scoort minimaal 14 punten bij de beoordeling. Als u melkveehouder bent is dit minimaal 29 punten. De onderdelen waar we op beoordelen vindt u op Aanvragen en de stappen erna.
 • Als pluimveehouder houdt u de dieren in een grondhuisvestingssysteem.

Uw innovatie:

 • voldoet aan de wettelijke emissiegrenswaarden;
 • laat het niveau van dierenwelzijn en brandveiligheid op een veehouderijlocatie niet dalen;
 • zorgt voor een brongerichte verduurzaming van het stalsysteem. Dat betekent dat de innovatie zich richt op het verlagen van de broeikasgas- en stalemissies bij de bron. Dit zijn emissies van methaan, ammoniak, geur en fijnstof;
 • vermindert de broeikasgas- en stalemissies met minimaal het percentage dat geldt voor uw sector. Kijk hiervoor in de tabellen op deze pagina.

Minimale percentages vermindering emissies van het stalsysteem

 

Onderzoeken en ontwikkelen van een techniek (of in combinatie met een managementmaatregel)
  Methaan Ammoniak Geur Fijnstof
Melkvee 50%* 50% n.v.t. n.v.t.
Vleeskalveren 50%* 50% 25% n.v.t.
Melkgeiten** 50%* 25% 25% nog n.v.t.
Varkens 50% 70% / 60%*** 25% 25%
Leghennen en (groot)ouderdieren van leghennen 10% 50% 25% 40%
Vleeskuikens 10% 50% 25% 50%
(groot)ouderdieren van vleeskuikens 10% 60% 25% 40%

* We gaan er vanuit dat een kwart van de methaanemissie uit mest komt. De rest van de methaanemissie komt van het dier zelf. Dat betekent dat u met de innovatie minimaal 12,5% methaanemissie uit de stal vermindert.

**Dit percentage is voor het stalsysteem zonder de mestopslag.

***Voor dragende zeugen geldt een percentage van 60%. Voor de andere categorieën 70%.

Onderzoekt en ontwikkelt u alleen een managementmaatregel? Dan kunt u hiervoor subsidie krijgen, als deze voor de diercategorie varkens of melkvee is.

Onderzoeken en ontwikkelen van een managementmaatregel
  Methaan Ammoniak Geur Fijnstof/endotoxine
Varkens n.v.t. 10% 10% 10%
Melkvee 10%* 20% n.v.t. n.v.t.

* We gaan er vanuit dat een kwart van de methaanemissie uit mest komt. De rest van de methaanemissie komt van het dier zelf. Dat betekent dat u met de innovatie minimaal 2,5% methaanemissie uit de stal vermindert.

We gebruiken referentiewaarde om de vermindering van de uitstoot te berekenen. Dit is de hoogte van de emissie, die zonder investeringen en managementmaatregelen uit het stalsysteem komt.

Referentiewaarden

 

Referentiewaarden voor ieder diercategorie
  Methaan Ammoniak Geur Fijnstof
Melkvee

CH4 per jaar per dierplaats;

186 kg

Rav code

A1.100

n.v.t. n.v.t.
Vleeskalveren

CH4 per jaar per dierplaats;

62 kg

Rav code

A4.100

Rgv code A4 n.v.t.
Melkgeiten

CH4 per jaar per dierplaats;

27 kg

NH3 per jaar
per dierplaats
3,4 kg
Rgv-codes
C1, C2 en C3
nog n.v.t.
Varkens

CH4 per jaar per dierplaats;

Biggen: 1,8 kg
Kraamzeugen: 23,3 kg
Guste/dragende zeugen: 23,3 kg
Vleesvarkens: 15,7 kg

Rav-codes
D1.1.100
D1.2.100
D1.3.100
D1.3.101
D2.100
D3.100

Rgv-codes

D1.1, D1.2,

D1.3, D2 en D3

Codes fijnstoflijst

D1.1.100, D1.2.100

D1.3.100, D1.3.101

Leghennen en (groot)ouderdieren van leghennen CH4 peer jaar per dierplaats;

0,03 kg
Rav-code
E2.100
Rgv-code
E2.100
Code fijnstoflijst
E2.100
Vleeskuikens CH4 per jaar per dierplaats;

0,004 kg
Rav-code
E5.100
Rgv-code
E5.100
Code fijnstoflijst
E5.100
(Groot)ouderdieren van vleeskuikens CH4 per jaar per dierplaats;

0,07 kg

Rav-code

E4.100

Rgv-code

E4.100

Code fijnstoflijst

E4.100

Op de website van Infomil leest u meer over de referentiewaarden van de emissies ammoniak, geur en fijnstof.

Na uw aanvraag

De behandeling van uw aanvraag bestaat uit een aantal stappen. Op Subsidie innovatiemodule aanvragen en erna leest u wat er na uw aanvraag gebeurt. En wat wij van u verwachten als u de subsidie krijgt.

Vastleggen emissiefactor en erkenning innovatie

Vermindert u met uw innovatie de uitstoot van ammoniak, fijnstof of geur? Dan kunt u de emissiefactor of -factoren voor uw vernieuwende huisvestingssysteem vast laten leggen. Dit doet u met de Erkenning innovatief stalsysteem tegen fijnstofuitstoot of de Erkenning innovatief stalsysteem tegen ammoniakuitstoot.

Heeft u het vernieuwende huisvestingssysteem met de definitieve emissiefactor vast laten leggen? Dan krijgt u hiermee erkenning voor uw innovatie. Dat betekent dat u uw innovatie op de markt kunt brengen.

Meer weten?

Webinar

Op 25 februari 2021 hebben wij het webinar Voorlichting subsidie innovaties voor stalsystemen gegeven. Hierin gaven wij uitleg en advies over het aanvragen van de subsidie. Wilt u dit terugkijken? Dat kan via de website van WebinarGeek.

Wetten en regels

In de de publicatie van de Staatscourant op 19 mei 2020 leest u de wetten en regels die horen bij deze subsidiemodule. In de publicatie van de Staatscourant op 9 februari 2021 staan de wijzigingen van deze regeling voor de 2e aanvraagperiode.

Wilt u meer weten over de algemene regels van een subsidieaanvraag? Deze staan in de Kaderwet EZ-subsidies, op Subsidiespelregels ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stalsystemen? Kijk dan op de pagina's Veelgestelde vragen met antwoorden of uw vraag erbij zit:

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?