Behandelen aanvraag

Laatst gecontroleerd op:
8 februari 2021
Gepubliceerd op:
4 februari 2021

U heeft een aanvraag gedaan voor de subsidie Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stalsystemen. Op deze pagina leest u stap voor stap hoe wij uw aanvraag behandelen.

Stappenplan behandelen aanvraag

 1. Ontvangst aanvraag
  Na uw aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging. Als de aanvraagperiode van de subsidie voorbij is, starten wij met de behandeling van uw aanvraag.
 2. Controle op compleetheid
  Heeft u alles ingevuld en meegestuurd? We controleren bijvoorbeeld of u alle verplichte bijlagen meegestuurd heeft, zoals het projectplan en het begrotingsplan.
 3. Beoordeling aanvraag
  Wij beoordelen hoeveel uw aanvraag scoort op een aantal punten, ook bekend als de beoordelingscriteria. Verstuur uw aanvraag in één keer naar ons toe. Stuurt u informatie over de inhoud van uw aanvraag na? Dan nemen wij dit niet mee bij het beoordelen.
 4. Inhoudelijke beoordeling
  Experts van buiten RVO beoordelen uw aanvraag. Dit doen zij ook met de rangschikkingscriteria, zoals de vermindering van emissies. Ook zij beoordelen geen informatie die u mogelijk later opstuurt.
 5. Financieel-economische beoordeling
  Scoort uw project voldoende punten en is er voor u nog voldoende budget beschikbaar? Dan controleren wij het begrotingsplan. In deze fase kunnen wij u nog vragen om extra informatie over de begroting.
 6. Beslissing op uw aanvraag
  Als wij uw aanvraag behandeld hebben, krijgt u een brief met daarin onze beslissing. Krijgt u subsidie? Dan ontvangt u meteen een eerste voorschotbetaling. De voorschotten betalen wij per deelnemer.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?