Samenwerking onderzoeksorganisatie subsidie innovatiemodule

Gepubliceerd op:
19 november 2021

Vraagt u de Subsidie onderzoeken en ontwikkelen innovaties stalsystemen aan? Dan werkt u samen met ten minste één onderzoeksorganisatie om de resultaten van de maatregelen te meten. U vraagt de subsidie samen aan. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met de onderzoeksorganisatie om de mogelijkheden te bespreken.

Wat doet een onderzoeksorganisatie in het project?

De organisatie onderzoekt de resultaten van de maatregelen in 2 fases. Daarna publiceert deze het meetrapport.

Fase 1

Tijdens fase 1 kan een onderzoeksorganisatie voor u onderzoek doen naar de gevolgen de van maatregelen voor vermindering van emissies, dierenwelzijn of brandveiligheid. Ook kan de organisatie met u meedenken over de onderzoeksvragen en uitvoering van het project.

Fase 2

In fase 2 meet een onderzoeksorganisatie de emissievermindering door uw maatregelen. De organisatie voert de metingen uit volgens een vastgesteld protocol en publiceert de resultaten. Door het meten volgens vastgestelde protocollen zijn de verschillende innovatieve technieken te vergelijken.

Contactgegevens onderzoeksorganisaties met ervaring 

Verschillende onderzoeksorganisaties hebben al ervaring met projecten voor deze subsidie. In de tabel hieronder vindt u de contactgegevens.

Contactgegevens onderzoeksorganisaties
Onderzoeksorganisatie Contactpersoon E-mailadres
Aeres Hogeschool Anne-Jo Smits a.smits@aeres.nl
HAS Hogeschool Linda Bonte l.bonte@has.nl
ILVO Vlaanderen Tinka De decker tinka.dedecker@ilvo.vlaanderen.be
TNO Paula Bronsveld paula.bronsveld@tno.nl
WLR Peter Vingerling peter.vingerling@wur.nl


U kunt natuurlijk ook contact opnemen met een andere onderzoeksorganisatie om de mogelijkheden te bespreken.

Opstellen samenwerkingsovereenkomst voor aanvraag subsidie

Stel samen met de onderzoeksorganisatie een samenwerkingsovereenkomst op. Een voorbeeld hiervan vindt u op Samenwerking en kennisoverdracht.

Meer weten?

Meer weten over samenwerking met een onderzoeksorganisatie? Lees meer over:

Meer weten over innovatiemodule?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?