Schadevergoeding voor PAS-melders

Gepubliceerd op:
11 april 2024
Laatst gecontroleerd op:
13 mei 2024

Heeft u een melding gedaan tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS-melding)? Misschien heeft u schade, doordat u de activiteit van uw melding niet mocht uitvoeren. Hiervoor kunt u een schadevergoeding aanvragen. U geeft zelf aan wat uw schade is en welk bedrag u wilt ontvangen.

Ruim tijd om schadevergoeding aan te vragen

U kunt schadevergoeding voor PAS-melders in ieder geval aanvragen tot en met 31 mei 2029. De minister voor Natuur en Stikstof heeft de aanvraagperiode verlengd. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat u te laat aanvraagt. Meer hierover leest u in het nieuwbericht op Levend Landschap.
 

Voor wie?

Deze schadevergoeding is voor PAS-melders. Tijdens het Programma Aanpak Stikstof had u door deze melding toestemming voor een activiteit die zorgde voor stikstofneerslag. Door een uitspraak van de Raad van State had u toch een vergunning nodig voor uw activiteit.

U heeft uw PAS-melding gedaan tussen 1 juli 2015 en 29 mei 2019. U heeft de gemelde activiteit in deze periode:

  • helemaal afgemaakt;
  • niet helemaal afgemaakt, maar u bent wel begonnen;
  • nog niet uitgevoerd, maar u heeft wel belangrijke investeringen gedaan die niet meer terug te draaien zijn.

Heeft u na 1 juli 2015 een PAS-melding gedaan, maar bent u al voor deze datum begonnen met uw activiteit? Dan kunt u geen schadevergoeding aanvragen. 

Waarvoor PAS-schadevergoeding aanvragen?

U kunt de schadevergoeding aanvragen voor schade door uw PAS-melding. Bijvoorbeeld als u kosten heeft gemaakt om stikstofruimte te kopen of een vergunning aan te vragen. Of als u iemand heeft ingehuurd om juridisch advies te geven. In uw aanvraag kunt u zelf aangeven welke schade u heeft. En welk bedrag u hiervoor wilt ontvangen. De schade moet wel juridisch vast te stellen zijn. 

Waarvoor geen vergoeding?

U kunt geen schadevergoeding krijgen als u hiervoor al een rechtszaak bent begonnen. Of als de rechter al een uitspraak heeft gedaan om u een schadevergoeding te geven. U kunt ook geen schadevergoeding krijgen voor bijvoorbeeld een betaalde dwangsom. Dit komt doordat handhaving volgens de wet wel mag (niet onrechtmatig is).

Schadevergoeding en legalisatieprogramma

Doet u ook mee aan het legalisatieprogramma voor PAS-meldingen? U kunt dit programma en de schadevergoeding niet altijd met elkaar combineren. U kunt namelijk niet via beide regelingen een compensatie krijgen voor hetzelfde. Wij raden u aan om hier vooraf rekening mee te houden.

Heeft u voor uw PAS-melding bijvoorbeeld een investering gedaan, die legaal gemaakt is via het legalisatieprogramma? Dan kunt u geen schadevergoeding meer krijgen voor die investering. U kunt nog wel een schadevergoeding krijgen voor bijvoorbeeld juridische advieskosten.

Of krijgt u bijvoorbeeld eerst een schadevergoeding en doet u daarna ook mee aan het legalisatieprogramma? En krijgt u hierbij een vergunning voor iets waar u de schadevergoeding al voor heeft gekregen? Dan valt deze vergoeding misschien onder staatssteun. Het kan dan zijn dat u deze (voor een deel) moet terugbetalen.

Schadevergoeding PAS-melders aanvragen

U kunt de schadevergoeding voor PAS-melders in ieder geval aanvragen tot en met 31 mei 2029.

Iemand machtigen

U kunt iemand machtigen om de aanvraag voor schadevergoeding voor u te doen. Dit kan alleen als diegene ook bij ons ingeschreven staat. Wilt u iemand machtigen of iemand vragen om u te machtigen? Hoe u dit doet, leest u op Iemand machtigen of gemachtigd worden.

Na uw aanvraag

U vraagt de schadevergoeding voor PAS-melders bij ons aan. Daarna beoordeelt de Commissie schadevergoeding PAS-melders uw aanvraag. Deze commissie is onpartijdig en heeft veel kennis over dit onderwerp. Daardoor kan deze uw aanvraag objectief beoordelen. 

De commissie werkt volgens een vooraf vastgesteld plan (protocol). Dat gaat zo:

Protocol van de commissie

Hieronder vindt u het protocol van de commissie.

Wetten en regels

Meer over deze regeling leest u in deze publicatie:

Staatscourant 30 april 2024

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?