Indientermijn vaststellingsverzoek subsidie

Laatst gecontroleerd op:
20 augustus 2021
Gepubliceerd op:
31 maart 2011

Voor het indienen van een verzoek tot vaststelling van een subsidie geldt een vaste termijn van 13 weken. De termijn gaat in vanaf de datum waarop uw subsidieproject (subsidiabele activiteiten) moet zijn voltooid. Deze datum staat vermeld in de subsidieverleningsbrief.

Eerder het verzoek indienen mag altijd. Om vaststelling voor uw subsidieproject aan te vragen, gebruikt u een standaardformulier. Deze vindt u op mijn.rvo.nl.

Dient u geen vaststellingsverzoek in binnen 13 weken na afloop van het subsidieproject? Dan stellen wij de subsidie na afloop van het project ambtshalve vast.

U leest hier meer over in hoofdstuk 13 Subsidievaststelling  van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies.

Vragen over het indienen van een vaststellingsverzoek?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?