Voortgang en/of wijzigingen in subsidieproject doorgeven

Laatst gecontroleerd op:
22 september 2021
Gepubliceerd op:
19 april 2011

Na verlening van de subsidie moet u het subsidieproject volgens het projectplan uitvoeren.

Tijdens de looptijd van het project kunnen er zich wijzigingen in het projectplan voordoen. Bij vertraging, stopzetting, of op belangrijke punten wijziging van het project, moet u voorafgaand aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toestemming vragen. Het is daarom dat u belangrijk dat u inhoudelijke of financiële wijzigingen snel meldt. De subsidieverlening kan dan, indien nodig, worden aangepast. Dit is conform de hoofdstukken 10 en 11 van het Kaderbesluit nationale EZK en LNV-subsidies.

Voor het melden van wijzigingen is er een standaardformulier beschikbaar.

Melden afwijkingen begroting subsidieproject

Ontvangt u subsidie van RVO? Dan bent u verplicht contact met ons op te nemen als de subsidiabele kosten, in een kalenderjaar of mijlpaalperiode, meer dan 25% afwijken van de begroting subsidieproject. Aan de hand van de herziende begroting stellen wij een nieuw betaalritme op.

Voortgangsrapportage subsidieproject

Veel regelingen stellen als eis dat een subsidieontvanger jaarlijks een schriftelijke voortgangsrapportage bij ons aanlevert. Hiervoor is een standaardformulier beschikbaar.

Tijdens het project is er regelmatig contact met een adviseur van RVO waarmee u de voortgang kunt bespreken.

Vragen over voortgang en/of wijzigingen project?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?