Energiecijfers gebouwen

Laatst gecontroleerd op:
7 december 2023
Gepubliceerd op:
2 juni 2017

Hoeveel woningen hebben we in Nederland verduurzaamd? Hoe ontwikkelen de energieprijzen zich? En hoeveel kantoren hebben een energielabel A? Deze en andere energiecijfers vindt u in onze monitor en ons dashboard.

Monitor verduurzaming gebouwde omgeving

De monitor geeft u een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie binnen de gebouwde omgeving. Energietransitie betekent dat oude fossiele brandstoffen zoals gas en olie, worden vervangen voor duurzame energie zoals wind- en zonne-energie. 

U vindt in de monitor informatie over energiegebruik, -besparing, -prijzen en -labels. Maar ook over andere onderwerpen zoals circulariteit (kringloop van grondstoffen) en broeikasgasemissies (uitstoot van bijvoorbeeld CO2). Deze monitor werken wij ieder jaar bij.

Rapportage Aardgasvrije Gebouwde Omgeving 2022

Het rapport Aardgasvrije Gebouwde Omgeving 2022 gaat over het bouwen aan een aardgasvrije toekomst. Om een duurzame samenleving mogelijk te maken, moeten alle gebouwen van het aardgas af. In dit rapport leest u in grote lijnen wat de stand van zaken is en wat er nog gedaan moet worden. Ook leggen we uit wat het proces moeilijker of juist makkelijker maakt.

Het rapport bekijkt 3 soorten factoren:

  1. Vraagfactoren: wat zijn de wensen, overtuigingen en middelen van bewoners en eigenaren?
  2. Aanbodfactoren: welke aardgasvrije oplossingen zijn er beschikbaar?
  3. Gebouw-, Gebieds- en Omgevingsfactoren: welke praktische mogelijkheden, beperkingen en regels spelen mee bij de overgang?    

In dit rapport leest u hoe deze factoren van invloed zijn op het bereiken van een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Dashboard energiecijfers

In het dashboard ziet u de inzichten uit de monitor, gepresenteerd in grafieken. U kunt ook zelf selecties maken voor de informatie die u nodig heeft.

Meer weten?

Bekijk onderstaande rapporten. Zie ook welke andere databronnen wij adviseren op de pagina  Dataportaal energietransitie.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?