Zekerheid stellen bij uitvoer

Gepubliceerd op:
19 mei 2017
Laatst gecontroleerd op:
8 mei 2020

Wilt u een uitvoercertificaat aanvragen? Dan moet u ook een zekerheid stellen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De zekerheid wordt gesteld in contanten of door een bankgarantie.

Contante storting of (bank)garantie

U kunt een contante storting overmaken naar rekening NL51INGB0705001504 ten name van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Gebruikt u een (bank)garantie, dan stelt u deze aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Een voorbeeld van een modelbankgarantie vindt u op de pagina Agrarische producten uitvoeren.

Het bedrag van de zekerheid kan per product en per regeling verschillen. Raadpleeg hiervoor de diverse regelingen op onze website.

Saldo-informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de mutaties in uw zekerheidsaldo? Geef dan uw e-mailadres op bij de afdeling Finance & Controle van RVO via fencbankgaranties@rvo.nl. U ontvangt dan de volgende ochtend na elke mutatie automatisch een e-mail.

Hoe krijgt u uw zekerheid terug?

Staat uw zekerheid (gedeeltelijk) vrij op uw saldo-overzicht? Dan staat dit bedrag vrij voor een nieuw certificaat. Terugstorten of tussentijds verlagen van een zekerheid gebeurt alleen op verzoek. U kunt uw verzoek mailen naar fencbankgaranties@rvo.nl. Bij een contante storting vermeldt u ook het IBAN-nummer van het rekeningnummer.

Vragen over uitvoer agrarische producten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?