Uitvoercertificaten

Gepubliceerd op:
20 april 2017
Laatst gecontroleerd op:
12 maart 2024

In Nederland vraagt u certificaten aan bij RVO. Voor certificaten die gekoppeld zijn aan een tariefcontingent, is dat verplicht als u in Nederland bent gevestigd. Certificaten die niet gekoppeld zijn aan een tariefcontingent kunt u in alle lidstaten aanvragen.

Waarvoor heeft u een uitvoercertificaat nodig?

Een uitvoercertificaat (Agrex) heeft u nodig als u zuivel binnen een tariefcontingent gaat exporteren. Voor zuivelproducten beheert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het tariefcontingent. U kunt een uitvoercertificaat bij ons aanvragen gedurende een bepaalde periode. Deze periodes kondigen wij aan met nieuwsberichten. Op dit nieuws kunt u zich abonneren met een rss-feed. Lees ook de informatiepagina uitvoer zuivel. Vanaf 20 september 2021 heeft u voor de uitvoer van rijst geen certificaat meer nodig.

De adressen van de afgevende instanties vindt u in de download Certificaatafgevende instanties EU (pdf).

Bent u bij ons bekend?

De afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM), team In- en Uitvoerregelingen, geeft de uitvoercertificaten af. U kunt alleen een uitvoercertificaat aanvragen als u bij ons bent geregistreerd. Staat u nog niet bij ons geregistreerd, dan vragen wij u om een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een btw-registratie en uw EORI-nummer. Deze documenten stuurt u met een e-mail naar basisregistratie@rvo.nl.

Op de volgende dagen kunt u geen aanvraag indienen en geven wij geen certificaten af:

 • Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
 • Goede Vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
 • Tweede Paasdag: maandag 1 april 2024
 • Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
 • Dag na Hemelvaartsdag: vrijdag 10 mei 2024 
 • Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
 • Kerstmis (eerste en tweede Kerstdag): woensdag 25 en donderdag 26 december 2024
 • Vrijdag 27 december 2024

Zekerheid stellen bij uitvoer

Contante storting of bankgarantie

Als u een uitvoercertificaat aanvraagt, moet u meestal ook een zekerheid stellen. U kunt de zekerheid stellen in contanten of met een bankgarantie. Voor een contante storting kunt het benodigde bedrag overmaken naar rekening NL51INGB0705001504 ten name van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Maakt u gebruik van een bankgarantie, dan stelt u deze aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Saldo informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de mutaties in uw zekerheidsaldo? Geef dan uw e-mailadres op bij het team Finance & Control, fencbankgaranties@rvo.nl

U ontvangt na elke mutatie automatisch de volgende ochtend een e-mail.

Vrijgave of verbeurte van de zekerheid

Wij geven de zekerheid vrij als:

 • de verplichting tot uitvoer is nagekomen;
 • het uitvoercertificaat tijdig terug is bij team in- en uitvoer van de afdeling IMM;
 • het totale bedrag van de te verbeuren zekerheid € 100 of minder bedraagt.

Onvolledig benut certificaat

Heeft u tenminste 95% van de hoeveelheid op het certificaat uitgevoerd? Dan beschouwen we het certificaat als volledig benut. De volledige zekerheid komt vrij. Heeft u minder uitgevoerd? Dan verliest u de gestelde zekerheid voor een bedrag dat overeenkomt met het verschil tussen:

 • 95% van de hoeveelheid die op het certificaat is vermeld en
 • de werkelijk uitgevoerde hoeveelheid.

Heeft u minder dan 5% uitgevoerd van de hoeveelheid die op het certificaat staat vermeld? Dan verbeuren wij de zekerheid volledig.

Downloads

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?