Uitvoercertificaat kaas naar Canada aanvragen

Gepubliceerd op:
16 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
18 december 2023

Wilt u gebruikmaken van het contingent uitvoer zuivel naar Canada? Dan heeft u een uitvoercertificaat nodig. Dit kunt u bij ons aanvragen.

Looptijd contingent

Dit contingent loopt van 1 januari tot en met 31 december. Er is 14.271.831 kilogram beschikbaar. 

Voorwaarden deelname

U kunt deelnemen met een:

 • schriftelijke verklaring dat alle grondstoffen (van hoofdstuk 4 van de Gecombineerde Nomenclatuur) die zijn gebruikt voor de vervaardiging van de producten waarvoor de aanvraag wordt gedaan, volledig in de EU zijn verkregen.
 • schriftelijke verbintenis om op verzoek van de bevoegde autoriteiten alle aanvullende bewijzen te verstrekken die zij nodig achten met het oog op de afgifte van het certificaat.

Uitvoercertificaat aanvragen

Binnen RVO geeft het team in- en uitvoer van de afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM) de uitvoercertificaten af. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moet u geregistreerd zijn. Bent u nog niet geregistreerd, dan kunt u een verzoek indienen bij basisregistratie@rvo.nl. U stuurt een uittreksel van de KVK, een btw- registratie en uw EORI-nummer mee.

U vraagt een uitvoercertificaat aan op mijn.rvo.nl.

Wanneer aanvragen?

U kunt elke werkdag een aanvraag indienen. U vindt het aanvraagformulier op mijn.rvo.nl. Als u uw aanvraag vóór 13:00 uur doet, nemen wij uw aanvraag dezelfde dag in behandeling. U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier mailen naar basisregistratie@rvo.nl.

Wat vult u in?

In de tabel hieronder staat wat u invult in het aanvraagformulier.

Vak Wat vult u in? Extra informatie
4
 • volledige naam
 • adres
 • lidstaat
 • relatienummer
 • EORI-nummer 
 
7 Land van bestemming Kruis het vakje Ja aan
15 Omschrijving(en) volgens de GN-nomenclatuur
 • GN-codes 0406 10, 0406 20, 0406 30 en 0406 40: vul een omschrijving van 6 cijfers in.
 • GN-code 0406 90: vul een omschrijving van 8 cijfers in.
 • U noemt maximaal 6 producten.
16 GN-code(s)
 • Noem de GC-code van 8 cijfers.
 • Noem het aantal kilogrammen van elk product uit vak 15.

Het uitvoercertificaat is alleen geldig voor de aangegeven producten en hoeveelheden.

17 Nettogewicht in cijfers  
18 Nettogewicht in letters  
20 Bijzondere vermeldingen

Vul in wat bij uw situatie past.

 • U vervoert rechtstreeks naar Canada: Artikel 64 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 -  Contingent voor (vul kalenderjaar in).
 • U vervoert rechtstreeks via New York naar Canada: Artikel 64 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 – Contingent voor (vul kalenderjaar in).
 • U vervoert via derde landen naar Canada: noem de landen in plaats van of samen met New York.
22 De vermelding zonder uitvoerrestitutie  

Zekerheid

U hoeft geen zekerheid te stellen.

Afgifte en geldigheid certificaat

Het certificaat is geldig vanaf de dag van afgifte tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Certificaten die wij afgeven tussen 20 en 31 december zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december van het daarop volgende jaar. U mag het certificaat maar voor één uitvoeraangifte gebruiken.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de Regeling zuivel leest u in de download hieronder.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?