Uitvoercertificaat kaas naar de Verenigde Staten aanvragen

Laatst gecontroleerd op:
18 december 2023
Gepubliceerd op:
16 oktober 2020

Wilt u gebruikmaken van de uitvoerregeling zuivel naar de Verenigde Staten? Dan heeft u een uitvoercertificaat nodig. Dit kunt u bij ons aanvragen.

Looptijd contingent

Het contingent loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Voorwaarden deelname

U kunt deelnemen als u:

 • bewijst dat u tenminste 10 ton producten van het contingent in tenminste 1 van de 3 voorafgaande jaren heeft uitgevoerd naar de Verenigde Staten;
 • bewijst dat u een dochterbedrijf in de Verenigde Staten heeft dat als aangewezen importeur fungeert;
 • met een verklaring van de aangewezen importeur kan aantonen dat deze voldoet aan de voorwaarden die in de Verenigde Staten gelden voor de afgifte van een invoercertificaat van de producten van de GN-code 0406.

Uitvoercertificaat aanvragen

Binnen RVO geeft het team in- en uitvoer van de afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM) de uitvoercertificaten af. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moet u geregistreerd zijn. Bent u nog niet geregistreerd, dan kunt u een verzoek indienen bij basisregistratie@rvo.nl. U stuurt een uittreksel van de KVK, een btw- registratie en uw EORI-nummer mee.

Wanneer en hoeveel aanvragen?

De aanvraagperiode is van 1 tot en met 10 september in het voorafgaande jaar. U mag meerdere aanvragen per contingent indienen, zolang de totale aangevraagde hoeveelheden per contingent niet meer zijn dan de vastgestelde maxima. Geef op uw aanvraag aan of het om een contingent van de Uruguay- of Tokioronde gaat. U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier mailen naar basisregistratie@rvo.nl.

Wat vult u in?

 • Vak 4: volledige naam, adres, lidstaat, relatienummer aanvrager en EORI-nummer
 • Vak 7: land van bestemming en het vakje Ja aankruisen
 • Vak 11: totaalbedrag van de zekerheid in euro
 • Vak 15: omschrijving(en) volgens de GN-nomenclatuur
 • Vak 16: GN-code(s)
 • Vak 17: nettogewicht in cijfers
 • Vak 18: nettogewicht in letters
 • Vak 20: bijzondere vermeldingen:

Zekerheid

Tegelijk met uw aanvraag moet u ook een zekerheid stellen. Die bedraagt € 3 per 100 kg. Meer informatie over het stellen van zekerheid vindt u op Zekerheid stellen bij uitvoer.

Na uw aanvraag

Na de aanvraagperiode meldt RVO de aangevraagde hoeveelheden aan de Europese Commissie. Uiterlijk 31 oktober stelt de Commissie een toewijzingspercentage vast als de beschikbare hoeveelheid overvraagd wordt. Krijgt u door toewijzing minder dan 10 ton? Dan mag u uw certificaataanvraag binnen 3 werkdagen na bekendmaking van het toewijzingscoëfficiënt intrekken.

Wordt de beschikbare hoeveelheid niet overschreden, dan wijst de Commissie de overgebleven hoeveelheden toe aan de aanvragers in verhouding tot hoeveel zij aangevraagd hebben. In dat geval moet u ons binnen een week na bekendmaking van het toewijzingscoëfficiënt laten weten of u de extra hoeveelheid accepteert. U moet dan ook de gestelde zekerheid verhogen.

Afgifte en geldigheid certificaat

De certificaten geven wij uiterlijk 15 december af. Ze zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december van het daaropvolgende jaar.

Vrijgave van de zekerheid

De zekerheid wordt vrijgegeven als:

 • de verplichting tot uitvoer is nagekomen;
 • het certificaat binnen 60 dagen na laatste dag van geldigheid terug is bij de afdeling IMM;
 • een van de volgende documenten is ingediend:
  • een kopie van de elektronische of papieren versie van het cognossement, internationale vrachtbrief of luchtvrachtbrief van de producten van de uitvoeraangifte en waarop de Verenigde Staten van Amerika zijn vermeld als eindbestemming, of
  • een afdruk van de door de exporteur onafhankelijk elektronische tracking- en tracinginformatie van het vervoer. Voorwaarde is dat die aan de uitvoeraangifte is te koppelen en dat de Verenigde Staten van Amerika erop zijn vermeld als eindbestemming.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de Basisregeling tariefcontingenten leest u in de downloads hieronder.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?