Verantwoord Ondernemen

Laatst gecontroleerd op:
24 augustus 2018
Gepubliceerd op:
27 juli 2018

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor iedere ondernemer die een positieve bijdrage wil leveren aan de omgeving. Wilt u (financiële) overheidssteun? Dan is MVO een voorwaarde. Maar waar moet u als ondernemer op letten en wat kan MVO voor u betekenen?

Wat betekent MVO?

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit betekent dat u, als bedrijf of ondernemer, rekening houdt met mens, dier, milieu en maatschappij. U kunt dit op verschillende manieren doen. Zo kunt u rekening houden met luchtvervuiling, gelijke behandeling van mannen en vrouwen of arbeidsomstandigheden. Maar ook met transparantie, het vermijden van corruptie en ketenverantwoordelijkheid.

MVO betekent ook dat u als ondernemer de verantwoordelijkheid wilt dragen voor effecten die uw bedrijfsactiviteiten kunnen hebben op de directe omgeving. De eerste stap is dat uw bedrijfsactiviteiten geen negatieve invloed hebben op de lokale situatie. Wilt u een stap verder gaan, dan kunt u bijdragen aan verbetering van deze situatie.

Positieve gevolgen voor uw bedrijf

MVO is niet alleen goed voor mens, dier en milieu. Als ondernemer kan het u ook bedrijfsvoordelen bieden. Bijvoorbeeld een goede reputatie of een manier om u te onderscheiden van uw concurrenten. Bovendien zorgen een prettig werkklimaat en een gezonde bedrijfsvoering er vaak voor dat bedrijven innovatiever en productiever worden.

OESO-richtlijnen

Voor ondernemers die op internationaal gebied actief zijn gelden er verschillende richtlijnen voor MVO. Belangrijk hierbij zijn de OESO-richtlijnen. Deze richtlijnen geven u een duidelijk kader.

Naleving van de OESO-richtlijnen is een voorwaarde om (financiële) overheidssteun te krijgen bij internationale handels- en investeringsprojecten. Wanneer u te maken heeft met risico’s zal in de meeste gevallen een plan van aanpak van u gevraagd worden.

Bij het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP) kunt u terecht voor meer informatie over deze richtlijnen.

Risico’s bekijken

Wanneer u internationaal gaat ondernemen zijn de maatschappelijke risico’s niet altijd even duidelijk. De risicochecker van MVO Nederland kan u helpen om een beeld te vormen van mogelijke risico’s in een bepaald land of sector. Deze risicochecker geeft aan welke prioriteiten op het gebied van MVO u kunt stellen.

Meer informatie

Meer informatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vindt u op de pagina Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het Buitenland.

Meer informatie over overheidssteun vindt u via subsidies & financiering.

Bent u tevreden over deze pagina?