Checklist indienen aanvraag verblijfsvergunning buitenlandse start-ups

Laatst gecontroleerd op:
15 februari 2022
Gepubliceerd op:
19 januari 2022

Op deze pagina vindt u checklists voor de aanvraag voor zowel de startende ondernemer als de facilitator.

De ondernemer en facilitator moeten de aanvragen samen indienen.

Checklist startende ondernemer

1. Voldoende geld voor de duur van het verblijf.

Om dit te kunnen aantonen, is 1 van de volgende bewijsstukken nodig:

  • Een afschrift van een bankrekening die ook of alleen op naam van de vreemdeling staat. Op de bankrekening staat voldoende geld. Op de website van de IND vindt u de actuele normbedragen.
  • Een verklaring van een persoon of rechtspersoon dat het geld (de middelen) is gestort op een Nederlandse bankrekening waaruit blijkt dat de startende ondernemer hierover beschikking heeft.
  • Een verklaring van de facilitator dat aan de startende ondernemer financiële middelen (geld) toegekend worden in overeenstemming met de begeleidingsovereenkomst.
  • Een verklaring van een persoon of rechtspersoon, die het verblijf van de startende ondernemer periodiek bekostigt, waarin staat dat de startende ondernemer voor een bepaalde periode recht heeft op geld (er is een ongestoord verloop van de periodieke geldstroom).

2. Een stappenplan met informatie over:

  • De organisatie. Bijvoorbeeld de inrichting van de organisatie, de rollen en taken, de rechtsvorm, het personeel en het doel van de onderneming.
  • Een omschrijving van het idee voor het product of dienst, en waarom dat innovatief is.
  • De activiteiten in het 1e jaar. Een omschrijving van de planning en activiteiten van het bedrijf. Welke stappen worden bij het opzetten van de onderneming doorlopen.

3.  Een ondertekende overeenkomst tussen de startende ondernemer en de facilitator met informatie over:

  • de aangeboden faciliteiten en begeleiding van de facilitator. Bijvoorbeeld de (toegang tot) coaching, technologie, onderzoek, bedrijfsruimte, financiën etc.
  • welk belang de facilitator in de start-up heeft. De facilitator mag geen meerderheidsbelang hebben in de startende onderneming.

4. Een kopie van het paspoort van de startende ondernemer (identiteitsgegevens en bestempelde pagina’s)

5. De antecedentenverklaring

Deze verklaring vindt u op de website van de IND.

6. Een TBC-verklaring

Deze verklaring vindt u op de website van de IND.

7. KvK-nummer

Checklist facilitator

1. Bewijsstukken over de ervaring en deskundigheid van de facilitator

De facilitator moet aantonen dat hij minimaal 2 jaar ervaring heeft met het begeleiden van innovatieve start-ups. Bijvoorbeeld: eigen ondernemingsplan van de facilitator, voorbeelden van begeleide start-ups, referenties, CV’s. Als de begeleiding door verschillende personen wordt gedaan, is informatie over alle facilitators nodig.

2. Bewijsstukken over de financiële gezondheid van de facilitator

Bijvoorbeeld recente jaarrekeningen en/of overeenkomsten met/garantstellingen door financiers en/of accountantsverklaringen en/of bankafschriften en/of onderbouwde financiële prognoses. Van deponeringsplichtige organisaties kunnen de jaarrekeningen worden ingezien bij de Kamer van Koophandel. Tenzij de meest recente jaarrekening nog niet is gedeponeerd, hoeven de jaarrekeningen niet te worden overgelegd.
De facilitator mag in ieder geval niet in surseance of faillissement verkeren. Ook mag facilitator geen negatief eigen vermogen hebben.

3. KvK-nummer

Vragen over Verblijfsvergunning start-ups?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?