Verduurzaming onderwijsgebouwen - mbo, hbo en wo

Gepubliceerd op:
21 december 2021
Laatst gecontroleerd op:
23 mei 2023

Onderwijsgebouwen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs (mbo en hbo) en bij wetenschappelijk onderwijs (wo) bieden nog veel kansen voor verduurzaming. Het is een uitdaging om deze gebouwen te renoveren naar duurzame en toekomstbestendige panden. De informatie op deze pagina helpt u op weg naar verduurzaming.

Sectorale routekaarten voor mbo, hbo en wo

Voor onderwijsgebouwen in het mbo, hbo en wo zijn sectorale routekaarten opgesteld. Deze beschrijven hoe de sectoren de doelen uit het klimaatakkoord kunnen behalen.

Kennis en ondersteuning

Het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed ondersteunt onderwijsinstellingen bij de verduurzaming van vastgoed. Met de ‘Informatiebrief verduurzaming onderwijsgebouwen voor mbo, hbo en wo blijft u op de hoogte van het nieuws en de laatste ontwikkelingen. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer 1 keer per 2 à 3 maanden. Onderwerpen zijn onder andere wijzigingen in de wetgeving, ontwikkelingen rondom convenanten en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Convenant MJA3 en mogelijke opvolgers

De meeste universiteiten en hogescholen namen deel aan het convenant Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie (MJA3). Dit convenant was op 31 december 2020 afgelopen. Vanaf dat moment vallen deze organisaties onder de reguliere wettelijke bepalingen met betrekking tot energiebesparing.

Momenteel wordt door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in afstemming met vertegenwoordigers van brancheorganisaties onderzocht of er een nieuw dienstenconvenant wordt afgesloten.

Lees meer over het MJA3-convenant en de deelnemers binnen hbo en wo.

Webinar

Op 13 oktober 2022 vond het webinar 'Verduurzaam uw mbo, hbo of wo vastgoed' plaats. Hierin deelden onderwijsinstellingen die hun vastgoed hebben verduurzaamd hun ervaringen. Bekijk het webinar terug via YouTube.

Verduurzaming utiliteitsbouw

Wilt u meer weten over de verduurzaming van de utiliteitsbouw? Op onze website vindt u financieringstips, besparingsmogelijkheden en informatie over wet- en regelgeving.

Kijk hiervoor op onze pagina Verduurzaming utiliteitsbouw.

Meer informatie en voorbeelden

  • Podium Duurzame Gebouwen: een overzicht van de door ons geselecteerde innovatieve, energiezuinige en duurzame projecten in het maatschappelijk vastgoed, waaronder onderwijsgebouwen.

Meer weten over de verduurzaming van gebouwen?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?