Verduurzaming onderwijsgebouwen - mbo, hbo en wo

Gepubliceerd op:
21 december 2021
Laatst gecontroleerd op:
8 november 2022

Onderwijsgebouwen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs (mbo en hbo) en bij wetenschappelijk onderwijs (wo) bieden nog veel kansen voor verduurzaming. Het is een uitdaging om deze gebouwen te renoveren naar duurzame en toekomstbestendige panden.

Bij mbo, hbo en wo is de instelling vaak grotendeels zelf verantwoordelijk voor het vastgoed. De informatie op deze pagina helpt u op weg naar verduurzaming.

Kijk hier voor verduurzaming onderwijsgebouwen - primair en voortgezet onderwijs

Sectorale routekaarten voor mbo, hbo en wo

Voor onderwijsgebouwen in het mbo, hbo en wo zijn sectorale routekaarten opgesteld. Deze beschrijven hoe de sectoren de doelen uit het klimaatakkoord kunnen behalen.

Kennis en ondersteuning

Het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed ondersteunt onderwijsinstellingen bij de verduurzaming van vastgoed. Met de ‘Informatiebrief verduurzaming onderwijsgebouwen voor mbo, hbo en wo blijft u op de hoogte van het nieuws en de laatste ontwikkelingen. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer 1 keer per 2 à 3 maanden. Onderwerpen zijn onder andere wijzigingen in de wetgeving, ontwikkelingen rondom convenanten en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Beslisboom verduurzaming mbo en hbo

De Beslisboom verduurzaming helpt mbo- en hbo-instellingen bij de aanpak van de verduurzaming van bestaand onderwijsvastgoed. De beslisboom geeft inzicht in maatregelen en investeringen die passen bij uw ambities. In een vervolgstap kunt u verder onderzoek (laten) doen. Heeft u de juiste informatie beschikbaar? Dan doorloopt u de beslisboom al in ongeveer 5 minuten. De beslisboom geeft in 3 stappen globale oplossingen en kostenindicaties:

  1. Geef uw uitgangssituatie op. Wat is de situatie in de wijk, ligt er al een warmtenet of niet en wat is de toekomstvisie voor deze wijk?
  2. Vul informatie in voor maximaal 5 verschillende gebouwdelen. Bijvoorbeeld de oppervlakte, het aantal bouwlagen, de bouwperiode en uw ambitie.
  3. Overzicht met investeringskosten. Deze kosten zijn uitgesplitst naar verschillende thema’s, zoals gebouwschil, ventilatie en verlichting. U ziet investeringskosten exclusief en inclusief btw en per m2 bruto-vloeroppervlak (bvo). U krijgt toelichting op de maatregelen en kunt de uitkomsten exporteren naar een pdf-bestand.

Ga naar de Beslisboom verduurzaming mbo en hbo.

Convenant MJA3 en mogelijke opvolgers

De meeste universiteiten en hogescholen namen deel aan het convenant Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie (MJA3). Dit convenant was op 31 december 2020 afgelopen. Vanaf dat moment vallen deze organisaties onder de reguliere wettelijke bepalingen met betrekking tot energiebesparing.

Momenteel wordt door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in afstemming met vertegenwoordigers van brancheorganisaties onderzocht of er een nieuw dienstenconvenant wordt afgesloten.

Lees meer over het MJA3-convenant en de deelnemers binnen hbo en wo.

Webinar

Op 13 oktober 2022 vond het webinar 'Verduurzaam uw mbo, hbo of wo vastgoed' plaats. Hierin deelden onderwijsinstellingen die hun vastgoed hebben verduurzaamd hun ervaringen. Bekijk het webinar terug via YouTube.

Verduurzaming utiliteitsbouw

Wilt u meer weten over de verduurzaming van de utiliteitsbouw? Op onze website vindt u financieringstips, besparingsmogelijkheden en informatie over wet- en regelgeving.

Kijk hiervoor op onze pagina Verduurzaming utiliteitsbouw.

Meer informatie en voorbeelden

  • Podium Duurzame Gebouwen: een overzicht van de door ons geselecteerde innovatieve, energiezuinige en duurzame projecten in het maatschappelijk vastgoed, waaronder onderwijsgebouwen.

Meer weten over de verduurzaming van gebouwen?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?