Verduurzaming gebouwen - Sportaccommodaties

Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2024
Gepubliceerd op:
4 februari 2021

Sportaccommodaties verbruiken veel energie. De energierekening is daarmee een stevige kostenpost.

De afgelopen jaren zijn er dan ook steeds meer initiatieven gestart om sportaccommodaties te verduurzamen.

Verduurzaming in de sportsector

Begin 2020 heeft de sportsector de Routekaart Verduurzaming Sport ondertekend. Ze heeft hiermee een belangrijke stap gezet in haar bijdrage aan het klimaatakkoord. Met de routekaart gaat de sportsector aan de slag met CO2-reductie, circulariteit en milieuvriendelijk beheer.

Duurzame sportsector

Het Kenniscentrum Sport en Bewegen is deelnemer in het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Het centrum biedt ondersteuning aan de versnelling van de verduurzaming. Op de website duurzamesportsector.nl wordt alle relevante en praktische informatie samengebracht voor gemeenten, verenigingen en ondernemers. Van financieringswijzer tot praktijkverhalen. Van FAQ tot whitepaper.

Lees meer over:

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

De subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) geeft subsidie aan amateursportorganisaties voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen. Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaataanpassing en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal).

Verduurzaming utiliteitsbouw

Voor de verduurzaming van de utiliteitsbouw vindt u veel informatie en tools op onze website. Bijvoorbeeld financieringstips, besparingsmogelijkheden en informatie over wet- en regelgeving.

Meer informatie en voorbeelden

  • Viewer Circulair Bouwen: een overzicht van de door ons geselecteerde innovatieve, energiezuinige en duurzame projecten in het maatschappelijk vastgoed, waaronder sportaccommodaties.

Meer weten over de verduurzaming van gebouwen?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?