Rekenmodellen

Gepubliceerd op:
2 maart 2017
Laatst gecontroleerd op:
17 april 2024

Wilt u de effecten van de gekozen duurzame warmte-oplossingen inzichtelijk maken met cijfers? U kunt uw ideeën doorberekenen met een rekenmodel. De uitkomsten kunnen uw keuzes goed onderbouwen. Dat helpt u in de communicatie met betrokkenen.

Effecten gebouw- en gebiedsmaatregelen berekenen

Met het Vesta-model van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kan de overheid de effecten van wijzigingen in beleid op nationale schaal in kaart brengen. Dit kan voor de periode van 2010 tot 2050. Het model berekent:

  • het energiegebruik en de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving zoals woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen en de glastuinbouw
  • de effecten van gebouwmaatregelen en gebiedsmaatregelen voor warmtelevering zoals de vermeden CO2-uitstoot, energiegebruik, investeringskosten en de financiële opbrengsten

Informatie beschikbaar voor marktpartijen

Het Vesta-model is ook ontwikkeld in het kader van het project Multi Actor Impact Simulatie warmte en netwerken (MAIS). Voor het gebruik van het model is specialistische kennis nodig. PBL heeft een deskundigenversie ontwikkeld. Daardoor kan de uitgebreide informatie die het Vesta-model oplevert toch beschikbaar komen voor marktpartijen. Deze versie van Vesta is beschikbaar als open bron via GitHub.

Meer weten?

Vragen over verduurzaming van warmte?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?