Warmtevoorziening Regionale aanpak

Laatst gecontroleerd op:
22 oktober 2020
Gepubliceerd op:
11 september 2017

Wilt u als gemeente, provincie of regio aan de slag met de warmtetransitie en dus ook met het verduurzamen van de warmtevoorziening? Hoe past uw transitievisie warmte in de regionale energiestrategie? De experts van het RVO helpen u verder met data en kennis over duurzame warmte technieken. Ook wijzen we u op regelingen en helpen u de juiste samenwerkingspartners vinden.

In een regionale energiestrategie bundelen overheden, bedrijven en burgers hun krachten om de energietransitie in hun regio gezamenlijk op te pakken.

Kies een aanpak

Geen enkele aanpak is in alle situaties het meest effectief. Het is afhankelijk van uw doelstellingen, uitgangssituatie en uw budget. Richten uw activiteiten zich bijvoorbeeld op nieuwbouw? Moet u rekening houden met bestaande gebouwen en bedrijven? Veel processtappen zijn dan anders.

Met een regionale aanpak kunnen bepaalde opties economisch aantrekkelijk zijn. Andere oplossingen komen daardoor in beeld. Sommige uitgangspunten en stappen zijn voor meer situaties bruikbaar. De overheid en het bedrijfsleven ontwikkelden samen een instrument om dit helder te krijgen. Met het 'Integraal Afwegingskader' doorloopt u 3 stappen:

  1. U brengt de uitgangssituatie in kaart.
  2. U kiest het momentum: het tijdstip waarop het zin heeft 'iets te gaan veranderen'.
  3. U maakt een afweging voor de verschillende duurzame alternatieven.

Het proces kost over het algemeen veel tijd. U moet veel partijen betrekken. Tijdens het proces heeft u veel gegevens en deskundige begeleiding nodig. Deze helpen u bij uw keuzes en de alternatieven die u kiest. Bekijk voor meer informatie hierover dit rapport.

Tools

De volgende instrumenten geven u inzicht in de procesmatige aanpak. Ze laten daarnaast de effecten zien van bepaalde technische oplossingen.

  • Energieatlas Nederland: een belangrijke bron van algemene actuele informatie. Met de rekenmodellen rekent u de invloed door van de alternatieven.
  • Toolkit Netbeheer Nederland: bevat verschillende rekenmodellen ter ondersteuning van de lokale energietransitie. Met de keuzetool bepaalt u eenvoudig welk rekenmodel voor uw vraagstuk het beste bruikbaar is. Voor bijzondere lokale omstandigheden kan het nodig zijn dat u aanvullende informatie toevoegt aan de modellen. Bijvoorbeeld met gegevens over de infrastructuur van gas en elektra.
Meer informatie vindt u ook op de pagina Rekenmodellen.

Netwerk

De netwerken van RVO delen met u inzichten en ervaringen. Zowel op proces- als technisch/financieel vlak is veel ervaring beschikbaar. Veel gemeenten en regio's zijn actief bezig om hun warmte- en koudevoorziening te verduurzamen. Bekijk de volgende initiatieven:

Green Deal Aardgasvrije Wijken

31 gemeenten hebben samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Netbeheer Nederland en het Interprovinciaal Overleg een Green Deal gesloten. Het doel van de deal is om de ontwikkeling van aardgasvrije wijken te versnellen. Dat doen ze door kennis te delen, te ontwikkelen en inbreng te verzamelen voor aanpassingen van wetgeving en financieringsconstructies. 

Regionale Energiestrategieën (RES)

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe we het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) kunnen opwekken. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio's bij het maken van de RES. Uitgebreide informatie over de activiteiten en resultaten vindt u op Regionale-energiestrategieën.

Masterclasses

Niet iedereen is vertrouwd met de diverse technieken en mogelijke oplossingen. We reiken u daarom tools aan die u vooral in de eerste fase inzicht geven in de toepassingsmogelijkheden. Om u vertrouwd te maken met deze tools organiseert RVO regelmatig masterclasses. Bekijk daarvoor regelmatig de agenda.

Provinciale warmteplannen

In het Energieakkoord verbinden 12 provincies zich via het Interprovinciaal Overleg (IPO) om warmteplannen op te stellen. Elke provincie heeft andere kansen en mogelijkheden. Een warmteplan is daarom maatwerk. Op dit moment heeft het grootste deel van de provincies een warmteplan vastgesteld.

Data en bronnen

Gaat u op zoek naar duurzame alternatieven voor uw warmte- en/of koudevraag? Data over de huidige situatie zijn dan onmisbaar. Er zijn verschillende bronnen die voor iedereen toegankelijk zijn. Lees meer op Data over warmte.

Wet- en regelgeving

Warmte leveren via een warmtenet? Gebruikmaken van bodemenergie of aardwarmte? Bij de keuze voor bepaalde technologieën kunt u te maken krijgen met specifieke wetgeving. Ook andere wetten en regels hebben een relatie tot warmte. Lees meer op Wet- en regelgeving warmte.

Vragen over verduurzaming warmtevoorziening?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?