Vergunningsaanvraag voor Oesterpilot Windpark Luchterduinen

Laatst gecontroleerd op:
16 juli 2024
Gepubliceerd op:
3 maart 2022

Eneco Wind B.V. (Eneco) vroeg een wijziging in de vergunning aan om een pilot uit te voeren voor het herstel van platte oesterbanken. De vergunning is aangevraagd volgens de Wet natuurbescherming. 

De activiteiten van Eneco kunnen invloed hebben op het Natura-2000 gebied Noordzeekustzone. Een eerdere proef in hetzelfde gebied had gemiddeld succes door de beweging van de zandbodem. Dit is nu opgelost in de nieuwe proef. Daarbij is de plaatsing van de pilotstructuren verhoogd. Voor de nieuwe werkwijze heeft Eneco een wijziging van de vergunning aangevraagd. 

De minister voor Natuur en Stikstof maakte hierover een ontwerpbesluit bekend. U kon een zienswijze op het ontwerpbesluit doorgeven van 15 maart 2022 tot en met 26 april 2022. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen. Daarom heeft de minister het ontwerpbesluit omgezet in een definitief besluit. De inhoud hiervan blijft hetzelfde. 

Besluiten bekijken

In het definitieve besluit over de vergunningsaanvraag leest u de beslissing van de minister. Ook vindt u hier het ontwerpbesluit en alle bijlagen die bij de besluiten horen.

Bijlagen

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Meer weten over het indienen van een zienswijze?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Kijk voor meer informatie op Reageren op projecten met invloed op natuur.

Bent u tevreden over deze pagina?