Vissersvaartuig stilleggen door coronamaatregelen: stappenplan

Laatst gecontroleerd op:
21 oktober 2020
Gepubliceerd op:
20 mei 2020

U wilt subsidie aanvragen voor het tijdelijk stopzetten van uw visserijactiviteiten. Daarvoor moet u een aantal zaken regelen. Volg de 3 fases van het stappenplan, zodat u geen acties over het hoofd ziet.

Deze subsidie is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Fase 1: Verlening subsidie aanvragen

U moet een aantal zaken regelen in deze fase.

Bereid uw aanvraag voor

Leg dit klaar:

 • U heeft eHerkenning met niveau 2+ nodig om in te loggen.
 • U heeft TAN-codes nodig om uw aanvraag te ondertekenen.
 • U weet het CFR-nummer van uw vaartuig. Dit is het Europese nummer dat begint met een landencode. Dit is niet het nummer met de lettercode van de thuishaven.
 • U vult de (Engelstalige) mkb-toets in. U slaat de resultatenpagina op als pdf-bestand.

Kijk voor meer informatie over inloggen en TAN-codes op de pagina Inloggen en machtigen.

Aandachtspunten:

 • U kijkt of u en uw vaartuig aan de voorwaarden van de subsidie voldoen. Alle voorwaarden staan op de pagina Vissersvaartuig stilleggen door coronamaatregelen.
 • Ligt het vaartuig al stil op het moment dat u aanvraagt? Dan moet uw vaartuig nog stilliggen nadat u de aanvraag heeft gedaan.
 • U vraagt aan onder het KVK-nummer dat in het Vaartuigregister staat geregistreerd.
 • U registreert uw rekeningnummer in Mijn dossier op mijn.rvo.nl. Wilt u het nummer wijzigen of doorgeven? Log in op mijn.rvo.nl en ga naar Mijn dossier. Wijzig uw gegevens onder Mijn gegevens. Hierdoor kunnen wij uw subsidie uitbetalen in fase 3.
 • Heeft u meer vaartuigen? U doet voor elk vaartuig een nieuwe aanvraag.

Doe uw aanvraag voor verlening

1. Ga naar de pagina Vissersvaartuig stilleggen door coronamaatregelen op mijn.rvo.nl.

2. Klik onder Direct regelen op Subsidie aanvragen. Log in en beantwoord alle vragen in het aanvraagformulier.

 • U vraagt voor minimaal 1 week en maximaal 5 weken aan. U krijgt maar één keer subsidie voor uw vaartuig. Ook als u nu voor minder dan 5 weken aanvraagt.
 • Upload het pdf-bestand met de resultaten van de mkb-toets.

3. U ondertekent de aanvraag met een TAN-code. Daarna verstuurt u de aanvraag.

Na uw aanvraag

Wij controleren uw aanvraag. Missen er gegevens of bewijzen? Dan vragen we u om deze aan te vullen.

U krijgt na uw aanvraag een brief met de beslissing op uw aanvraag. Hierin staat of wij uw aanvraag goedkeuren of afwijzen. Keuren wij uw deze goed? Dan staat in deze brief hoeveel subsidie u krijgt. U vraagt de betaling van de subsidie apart aan met een aanvraag voor vaststelling (fase 3).

Fase 2: Stilliggen

U legt uw visserijactiviteiten tijdelijk stil (of blijft stilliggen als u dit al doet). U houdt zich aan de voorwaarden in uw beslissing en op de website, bijvoorbeeld:

 • U houdt de satellietvolgapparatuur (VMS) altijd aan tijdens de weken dat u stilligt.
 • Het vissersvaartuig ligt stil in de haven en verlaat deze niet.

Fase 3: Vaststelling subsidie (betaling) aanvragen

U moet een aantal zaken regelen in deze fase.

Bereid uw aanvraag voor

Leg dit klaar:

 • U heeft eHerkenning met niveau 2+ nodig om in te loggen.
 • U heeft TAN-codes nodig om uw aanvraag te ondertekenen.
 • U heeft opgeschreven wanneer u heeft stilgelegen.

U kunt alleen om vaststelling vragen als u:

 • alle aangevraagde weken heeft stilgelegen;
 • de goedkeuringsbrief uit fase 1 heeft gekregen.

Aandachtspunten:

 • U krijgt geen subsidie voor stilliggen vóór 16 maart 2020.
 • Heeft u meer vaartuigen? Let dan op dat u de goede aanvraag kiest.

Aanvraag voor vaststelling doen

1. Ga naar mijn.rvo.nl en log hier in. Ga naar Mijn dossier en kies onder Zaken de goede aanvraag.

2. Beantwoord alle vragen in het formulier, u geeft bijvoorbeeld aan:

 • hoeveel weken u heeft stilgelegen;
 • op welke datums u heeft stilgelegen.

3. U ondertekent de aanvraag met een TAN-code. Daarna verstuurt u de aanvraag.

Na uw aanvraag

Wij controleren uw aanvraag. Met het VMS controleren we of u heeft stilgelegen. En of u ook nog stil heeft gelegen na de verleningsaanvraag. Missen er gegevens of bewijzen? Dan vragen we u om deze aan te vullen.

U krijgt de beslissing nadat wij uw complete aanvraag voor vaststelling hebben ontvangen. Hierin staat het definitieve subsidiebedrag. U krijgt dit bedrag op uw rekening als wij uw aanvraag voor vaststelling goedkeuren.

U krijgt het hele bedrag in één keer uitbetaald. U kunt voor deze subsidie geen voorschot aanvragen.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?