Gesloten voor aanvragen

Vissersvaartuig stilleggen door coronamaatregelen

Gepubliceerd op:
20 april 2020
Laatst gecontroleerd op:
21 oktober 2020

Bent u eigenaar van een vissersvaartuig? En lopen uw inkomsten terug door de maatregelen tegen het coronavirus, waardoor u minder visserijproducten verkoopt? Dan kunt u subsidie aanvragen voor het tijdelijk stopzetten van uw visserijactiviteiten.

De subsidie heet officieel Subsidie stilliggen COVID-19. Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Budget

Voor deze subsidie is € 9 miljoen beschikbaar. De helft hiervan komt uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). De andere helft wordt nationaal gefinancierd.

Hoeveel subsidie

U krijgt een vast bedrag voor een hele week stilliggen met uw vaartuig. Dit zijn de bedragen voor iedere categorie vissersvaartuig:

Subsidiebedragen

Motorvermogen van het vaartuig Bedrag voor één week
Kleiner dan 260 pk € 2.200
Van 260 pk tot en met 300 pk € 4.400
Groter dan 300 pk € 8.800

Voorwaarden

Om de subsidie te krijgen, moet u zich aan een aantal voorwaarden houden.

Wilt u weten waar de regels staan in de wet? Kijk dan op Regelgeving EFMZV.

Aanvragen

Deze subsidie is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. U kon subsidie aanvragen vanaf 15 mei 2020. Uw aanvraag moest op 15 juli 2020 voor 17:00 uur bij ons binnen zijn.

Bijlage mkb-toets

U stuurt een mkb-toets mee met uw aanvraag. Hiermee bepalen we of uw organisatie een mkb-organisatie is of niet. Om dit te toetsen gebruikt u de online mkb-toets op de website van de Europese Commissie. U stuurt de resultaatpagina van de test mee als bijlage bij uw aanvraag. De grootte van uw organisatie moeten wij rapporteren aan de Europese Unie.

Volgorde ontvangst van aanvragen

De volgorde waarop wij de complete aanvragen binnen krijgen bepaalt wie subsidie krijgt. Hierbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Krijgen wij uw complete aanvraag binnen op de dag dat we over het budget heen gaan? En kunnen wij de volgorde van ontvangst van die dag niet vaststellen? Dan loten wij onder alle aanvragen die op die dag zijn binnengekomen.

Na uw aanvraag

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, controleren wij eerst of deze compleet is. Hierna krijgt u bericht van ons. Missen er gegevens of bewijzen? Dan heeft u 14 dagen de tijd om deze informatie aan te leveren.

Beslissing

U krijgt binnen 13 weken na uw aanvraag per brief een beslissing over uw aanvraag. Hierin staat of wij uw aanvraag goedkeuren of afwijzen. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan staat in deze brief hoeveel subsidie u krijgt.

Vaststelling aanvragen

Is uw aanvraag goedgekeurd? En heeft uw vissersvaartuig alle goedgekeurde weken uit de beslissing op uw aanvraag stilgelegen? Of is de periode waarin u mag stilliggen gesloten? Vraag zo snel mogelijk vaststelling aan, op zijn laatst 10 weken nadat de stilligperiode sluit. De stilligperiode sluit op 31 augustus 2020.

U moet een aantal zaken regelen voor uw aanvraag voor vaststelling. U vindt alle deze stappen in het Stappenplan.

Beslissing en uitbetaling

Als wij uw aanvraag voor vaststelling hebben ontvangen, controleren wij eerst of uw aanvraag compleet is. Hierna krijgt u bericht van ons. Missen er gegevens? Dan heeft u maximaal 14 dagen de tijd om deze informatie aan te leveren.

U krijgt de beslissing binnen 13 weken nadat wij uw complete aanvraag voor vaststelling hebben ontvangen. Hierin staat het definitieve subsidiebedrag. U krijgt dit bedrag op uw rekening als wij uw aanvraag voor vaststelling goedkeuren.

U krijgt het hele bedrag in één keer uitbetaald. U kunt voor deze subsidie geen voorschot aanvragen.

Instructievideo over vaststelling aanvragen

Wilt u vaststelling aanvragen van uw subsidie? Bekijk hoe u dit doet in deze instructievideo.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma EFMZV en het visserijbeleid.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?