Gesloten voor aanvragen

Vissersvaartuig stilleggen door coronamaatregelen

Gepubliceerd op:
20 april 2020
Laatst gecontroleerd op:
3 november 2022

Bent u eigenaar van een vissersvaartuig? En lopen uw inkomsten terug door de maatregelen tegen het coronavirus, waardoor u minder visserijproducten verkoopt? Dan kon u in 2020 subsidie aanvragen voor het tijdelijk stopzetten van uw visserijactiviteiten.

De subsidie heet officieel Subsidie stilliggen COVID-19.

Budget

Voor deze subsidie is € 9 miljoen beschikbaar. De helft hiervan komt uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). De andere helft wordt nationaal gefinancierd.

Voorwaarden

Na uw subsidie houdt u zich nog aan deze voorwaarden:

  • Het vissersvaartuig draagt u 5 jaar lang niet buiten de Europese Unie over. Deze termijn start na onze laatste subsidiebetaling.
  • U volgt de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Dit doet u in elk geval 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling.
  • U neemt contact met ons op als er iets verandert. Bijvoorbeeld als het vissersvaartuig een andere eigenaar krijgt. 

Wilt u weten waar de regels staan in de wet? Kijk dan op Regelgeving EFMZV.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma EFMZV en het visserijbeleid.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?