Gesloten voor aanvragen

Vissersvaartuig stilleggen door coronamaatregelen

Gepubliceerd op:
20 april 2020
Laatst gecontroleerd op:
3 november 2022

Bent u eigenaar van een vissersvaartuig? En lopen uw inkomsten terug door de maatregelen tegen het coronavirus, waardoor u minder visserijproducten verkoopt? Dan kon u in 2020 subsidie aanvragen voor het tijdelijk stopzetten van uw visserijactiviteiten.

De subsidie heet officieel Subsidie stilliggen COVID-19.

Budget

Voor deze subsidie is € 9 miljoen beschikbaar. De helft hiervan komt uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). De andere helft wordt nationaal gefinancierd.

Voorwaarden

Na uw subsidie houdt u zich nog aan deze voorwaarden:

  • Het vissersvaartuig draagt u 5 jaar lang niet buiten de Europese Unie over. Deze termijn start na onze laatste subsidiebetaling.
  • U volgt de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Dit doet u in elk geval 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling.
  • U neemt contact met ons op als er iets verandert. Bijvoorbeeld als het vissersvaartuig een andere eigenaar krijgt. 

Wilt u weten waar de regels staan in de wet? Kijk dan op Regelgeving EFMZV.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag goedgekeurd? En heeft uw vissersvaartuig alle goedgekeurde weken uit de beslissing op uw aanvraag stilgelegen? Of is de periode waarin u mag stilliggen gesloten? Vraag zo snel mogelijk vaststelling aan, op zijn laatst 10 weken nadat de stilligperiode sluit. De stilligperiode sluit op 31 augustus 2020.

Vaststelling aanvragen

Voor uw vaststellingsaanvraag logt u in met eHerkenning. U heeft minimaal niveau 2+ met machtiging RVO diensten op niveau 2+ nodig. Ook heeft u een TAN-code nodig om uw aanvraag te ondertekenen. U leest meer over TAN-codes op Digitaal ondertekenen bij agrarische regelingen.

U kunt alleen om vaststelling vragen als u:

  • alle aangevraagde weken heeft stilgelegen;
  • de goedkeuringsbrief uit fase 1 heeft gekregen.     

Beslissing en uitbetaling

Als wij uw aanvraag voor vaststelling hebben ontvangen, controleren wij eerst of uw aanvraag compleet is. Hierna krijgt u bericht van ons. Missen er gegevens? Dan heeft u maximaal 14 dagen de tijd om deze informatie aan te leveren.

U krijgt de beslissing binnen 13 weken nadat wij uw complete aanvraag voor vaststelling hebben ontvangen. Hierin staat het definitieve subsidiebedrag. U krijgt dit bedrag op uw rekening als wij uw aanvraag voor vaststelling goedkeuren.

U krijgt het hele bedrag in één keer uitbetaald. U kunt voor deze subsidie geen voorschot aanvragen.

Instructievideo over vaststelling aanvragen

Wilt u vaststelling aanvragen van uw subsidie? Bekijk hoe u dit doet in deze instructievideo.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma EFMZV en het visserijbeleid.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?