Vissersvaartuig stilleggen door coronamaatregelen: voorwaarden

Gepubliceerd op:
7 mei 2020
Laatst gecontroleerd op:
1 december 2020

Bent u eigenaar van een vissersvaartuig? En lopen uw inkomsten terug door de maatregelen voor het coronavirus, waardoor u minder visserijproducten verkoopt? Dan kunt u subsidie aanvragen voor het tijdelijk stopzetten van uw visserijactiviteiten.

Deze subsidie is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Gewijzigde voorwaarden

Er zijn 2 voorwaarden aangepast in november 2020. De wijziging gaat vanaf het begin van de subsidie in. Deze voorwaarden zijn aangepast:

 • U kunt ook aanvragen voor weken die u heeft stilgelegen sinds 16 maart 2020. Het vaartuig moet nog stilliggen wanneer u aanvraagt. U hoeft niet te wachten op de beslissing op uw subsidieaanvraag. Dit is wel op eigen risico. U krijgt alleen subsidie als wij uw aanvraag goedkeuren.
 • Een hele week stilliggen is 7 dagen achter elkaar. Van 0:00 uur op de 1e dag tot en met 23:59 uur op de 7e dag.

Dit zijn nu de voorwaarden:

 • U kunt ook aanvragen voor weken die u heeft stilgelegen sinds 16 maart 2020. U hoeft niet te wachten op de beslissing op uw subsidieaanvraag. Dit is wel op eigen risico. U krijgt alleen subsidie als wij uw aanvraag goedkeuren.
 • Een hele week stilliggen is 7 dagen achter elkaar. Het tijdstip wanneer u begint met stilliggen maakt niet uit. U heeft minimaal 7 x 24 uur achter elkaar heeft stilgelegen.

Wij beoordelen uw aanvraag voor vaststelling met deze nieuwe voorwaarden. Hiervoor hoeft u zelf geen contact met ons op te nemen.

Algemene voorwaarden

Wilt u subsidie aanvragen? Dit zijn de algemene voorwaarden:

 • U bent eigenaar van het vissersvaartuig waarvoor u subsidie aanvraagt. Dit controleren wij in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV). U geeft het Europees identificatienummer van het vaartuig op in uw aanvraag.
 • Bent u eigenaar van meer vissersvaartuigen? Doe dan voor ieder vaartuig een aanvraag.
 • U stopt tijdelijk met uw visserijactiviteiten met het vissersvaartuig waarvoor u subsidie aanvraagt.

Visserijactiviteiten zijn:

 • Zoeken naar vis.
 • Te water laten, uitzetten, slepen en ophalen van vistuig.
 • Aan boord halen van vangst.
 • Overladen, aan boord houden, verwerken aan boord, overbrengen, kooien, vetmesten en aanlanden van vis en visserijproducten.

Tijdelijk stoppen met visserijactiviteiten

Dit zijn de voorwaarden voor het tijdelijk stoppen met de visserijactiviteiten:

 • U vraagt in de aanvraag voor minimaal één en maximaal 5 hele ononderbroken weken aan. U bepaalt zelf voor hoeveel weken u aanvraagt. Let er wel op dat u maar één keer mag aanvragen. Ook als u voor minder dan 5 weken aanvraagt.
 • U mag tot en met 31 augustus 2020 uw visserijactiviteiten met subsidie stopzetten.
 • De satellietvolgapparatuur houdt u tijdens de weken dat u stilligt altijd aan. We gebruiken deze gegevens om het stilliggen te controleren. Er zijn in de visserijregelgeving uitzonderingen mogelijk waarbij de apparatuur mag worden uitgeschakeld. Deze uitzonderingen gelden niet bij deze subsidie.
 • Het vissersvaartuig ligt stil in de haven en verlaat deze niet. Als u vaststelling aanvraagt controleren we dit. Dit doen we met de gegevens van het vessel monitoring system (VMS) van het vaartuig.

Vissersvaartuig

Voor het vissersvaartuig zijn er deze voorwaarden. Het vissersvaartuig:

 • hoort bij het vlootsegment MFL1 of MFL2;
 • is geregistreerd in het Nederlands visserijregister;
 • heeft een lengte over alles van 12 meter of meer;
 • heeft in 2018 en 2019 minimaal 120 dagen visserijactiviteiten op zee gedaan. Dit controleren wij met de gegevens uit het logboek;
 • draagt u 5 jaar lang niet buiten de Europese Unie over. Deze termijn start na onze laatste subsidiebetaling.

Staat uw vissersvaartuig korter dan 2 jaar als actief geregistreerd in het Europees vlootregister? Voor deze vaartuigen bepalen we het aantal dagen met vissersactiviteiten op zee naar rato van de 120 dagen.

Verder nog deze voorwaarden

Verder zijn er nog deze voorwaarden:

 • U volgt de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Dit doet u in elk geval 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling.
 • U neemt contact met ons op als er iets verandert. Bijvoorbeeld als het vissersvaartuig een andere eigenaar krijgt.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?