Online kennissessies over waterstof

Gepubliceerd op:
4 november 2021

Samen met TKI Nieuw Gas organiseerden we een reeks online kennissessies over waterstof. De sessies vonden plaats van april-juli 2021. In 4 online uitzendingen vertelden verschillende ondernemers over hun innovatieve waterstofprojecten. Die hebben zij ook dankzij subsidie uitgevoerd. Wat is er tot nu toe te oogsten? Wat zijn de lessons learned? Op deze pagina kunt u de opbrengst teruglezen en -kijken.

De klimaatdoelen zijn: in 2030 een CO₂-emissiereductie van 49% en in 2050 100% reductie. Als we waterstof duurzaam produceren draagt dit bij aan deze doelen. Het levert de nodige flexibiliteit voor een toekomst met alleen hernieuwbare (duurzame) energiebronnen. De toepassingsgebieden zijn talrijk. In de afgelopen 8 jaar zijn er al ruim 100 initiatieven gestart in verschillende sectoren.

Kennissessie 1: Waterelektrolyse

Terugkijken:

Kennissessie 1: Waterelektrolyse - YouTube

Kennissessie 2: Lokale/decentrale productie en buffering

 • Waterstof voor off-grid toepassingen – Sjoerd Wittkampf / Yvonne van Delft (Recoy / TNO)
  Haalbaarheidsonderzoek naar een goede business case de toepassing van waterstof. Daar waar waterstof concurreert met diesel aggregaten. Zoals voor off-grid locaties als bouwplaatsen / festivals.
 • Sinnewetterstof  – Ben Tubben (Alliander)
  Pilotproject met de nadruk op onderzoek bij de productie van groene waterstof. Hoe past de elektrolyser zich aan op de fluctuerende opwek van het naastgelegen zonnepark Oosterwolde?
 • FLEX-P2G – Jordy Zonneveld (Frames Energy Systems)
  Het FLEX-P2G project legt het fundament voor de inpassing in het energiesysteem van: robuuste, flexibele, en kosteneffectieve power-to-gas technologie.

Terugkijken:

Kennissessie 2: lokale/decentrale productie en buffering - YouTube

Kennissessie 3: Waterstof in de gebouwde omgeving

 • H2@Home – Lianne Mostert / Ben Mureau (gAvilar/Flamco)
  H2@Home doet onderzoek naar en ontwikkelt een toepassing van waterstof binnenshuis. Aan bod komen onder andere stroomsnelheid, geluidsoverlast en veiligheid.
 • Waterstofwijk Hoogeveen  – Willem Hazenberg (Stork)
  Gemeente Hoogeveen ontwikkelt ongeveer 80 woningen in een demonstratieproject. Dit project levert een (techno-economische) blauwdruk en bijbehorende technologie voor de warmtevoorziening door een waterstof Cv-ketel. Woningen functioneren daarmee 100% op waterstof (H2).
 • Hydrogen Heating Studies – Sander Mertens (De Haagse Hogeschool)
  Dit onderzoek kijkt naar 2 conceptueel verschillende verwarmingsroutes met brandstof waterstof:
  • directe verbranding in drie verschillende warmte installaties (hybride warmtepomp, CV-ketel, katalytische verbranding),
  • en omzetting via brandstofcel met gebruik restwarmte en opgewekte elektriciteit voor verwarmen via warmtepomp.

Terugkijken:

Kennissessie 3:  Waterstof in de gebouwde omgeving - YouTube

Kennissessie 4: Transport en vervoer - binnenvaart

 • Felmar – Jogchum Bruinsma (Nedstack)
  Doel van dit project is de ontwikkeling van een betrouwbaar, getest, opschaalbaar en geoptimaliseerd brandstofcel-batterij voorstuwingssysteem. Het is voorzien certificaten en aantoonbaar geschikt voor toepassing in binnenvaart en kustvaart.
 • WEVA  – Kees de Vries (Coöperatie N.P.R.C. U.A.)
  Het project WEVA proeftuin brengt een eerste (nieuwbouw) binnenvaartschip met een brandstofcel met groene waterstof als energiedrager in de vaart, die commercieel wordt geëxploiteerd.
 • H2 Power Module – Leen Schipper (Mobiele Stroom)
  Haalbaarheidsstudie die kansrijke opties, voorwaarden, vragen en doelen vaststelt. Dit voor onderzoek en ontwikkeling van de toepassing van de H2-power module op een binnenvaartschip, die wordt ingezet voor containertransport. Het vaart op het traject Rotterdam/Terneuzen en Parijs.

De presentatie van de 3de ondernemer is helaas wegens technische problemen niet uitgezonden.

Terugkijken:

Kennissessie waterstof 4: Transport en vervoer - binnenvaart - YouTube

Vragen over waterstof?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?