Regionale regelingen

Laatst gecontroleerd op:
20 september 2023
Gepubliceerd op:
15 maart 2019

Ook vanuit de regio zijn er diverse subsidie- en financieringsregelingen beschikbaar die u kunt inzetten ter ondersteuning van uw voorgenomen Smart Industry (innovatie)projecten. Onderstaand overzicht geeft u inzage de in de beschikbare mogelijkheden per regio.

Voor aanvullende informatie over deze regelingen kunt u terecht bij de regionale Smart Industry Hubs.

Regio OOST (BOOST)

Bekijk wat Regio Oost (BOOST) voor u kan betekenen.

Regio Zuid Holland (SMITZH)

De regio Zuid Holland kent 2 Smart Industry-subsidieregelingen voor (maak- en technologie)bedrijven in Zuid Holland.

Haalbaarheidsonderzoek Voucher

Type instrument: subsidie
Voor wie: Het Haalbaarheidsonderzoek Voucher is voor maakbedrijven die een discreet maakproces in Zuid Holland hebben of voornemens zijn deze op te zetten.
Ontwikkelfase: haalbaarheidsonderzoek
Maakbedrijven die in samenwerking met een bij SMITZH aangesloten fieldlab onderzoek willen doen naar de haalbaarheid van de toepassing van een bestaande Smart Manufacturing Technologie in een nieuw of bestaand discreet productieproces (productie van producten of onderdelen daarvoor), kunnen hiervoor een haalbaarheidsvoucher aanvragen.

Lees meer over het Haalbaarheidsonderzoek Voucher.

Kiemproject Voucher

Type instrument: subsidie
Voor wie: het Kiemproject Voucher is voor alle bedrijven die een productietechnologie op de markt brengen
Ontwikkelfase: (technisch- en/of financieel) haalbaarheidsonderzoek.
Bedrijven die een productietechnologie op de markt brengen kunnen een voucher aanvragen om samen met een, bij SMITZH aangesloten, fieldlab op kleine schaal in de praktijk te toetsen wat het technologisch en financieel betekent om een nieuwe Smart Manufacturing technologie toe te passen in de maakindustrie.

Lees meer over het Kiemproject Voucher.

Regio Noord-West

Ook beschikbaar voor bedrijven uit de provincie Zuid-Holland.

De regio Noord-West kent 2 stimuleringsregelingen Smart Industry voor mkb en Mid-CAP bedrijven uit de maakindustrie, gevestigd in de provincies Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Inventarisatievoucher

Type instrument: subsidie
Voor wie: mkb-ondernemers uit de maakindustrie
Ontwikkelfase: inventarisatie van mogelijke digitaliseringstoepassingen
Een inventarisatievoucher kan namens de regionale Smart Industry Hub worden aangevraagd voor mkb-ondernemingen uit de maakindustrie, die daarvoor een inventarisatie krijgen van mogelijk digitaliseringstoepassingen in het maakproces van de onderneming, bijvoorbeeld via deelname aan een workshop. Het resultaat is een shortlist van scenario’s voor digitaliseringtoepassingen in het maakproces van de onderneming.

Haalbaarheidsvoucher

Type instrument: subsidie
Voor wie: mkb-ondernemers en Mid-CAP bedrijven uit de maakindustrie
Ontwikkelfase: haalbaarheidsonderzoek naar de implementatie van digitaliseringstoepassingen in het maakproces.
Een mkb- of MID-CAP ondernemer uit de maakindustrie kan een haalbaarheidsvoucher aanvragen om de haalbaarheid te toetsen van nieuwe en vernieuwde producten of innovaties gericht op digitalisering in het maakproces. De voucher kan worden ingewisseld bij een Smart Industry Fieldlab, een proeftuin voor de maakindustrie/Smart Industry, een kennisinstelling in de maakindustrie of een ondernemersorganisatie met een bewezen trackrecord op het gebied van Smart Industry-advisering.

Lees meer over beide stimuleringsregelingen.

Regio Zuid

De regio Zuid kent op dit moment 2 Smart Industry subsidieregelingen voor het mkb.

DigiPro (module 4) Haalbaarheidsstudie

Type instrument: subsidie
Voor wie: mkb-ondernemers in Brabant, Limburg en Gelderland
Ontwikkelfase: haalbaarheidsstudie van een voorgenomen (digitaal) R&D traject.
Mkb-ondernemers in Brabant, Limburg en Gelderland kunnen subsidie krijgen voor een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor het opstarten van een R&D traject (bouw van prototypen, processen en modellen) van digitale innovaties. De DigiPro subsidie voor haalbaarheidsstudies is een module binnen een Interreg programma tussen Nederland en Duitsland. Het is speciaal bedoeld voor bedrijven in de grensregio die kansen zien in de digitale transformatie. Lees meer over DigiPro.

Innovatieproject subsidie

Type instrument: subsidie
Voor wie: mkb-ondernemers uit de maakindustrie in Limburg
Ontwikkelfase: Innovatieproject (ontwikkeling producten of diensten gekoppeld aan fysiek product)
Mkb-ondernemers uit de maakindustrie in Limburg kunnen subsidie aanvragen voor een innovatieproject. Het innovatieproject is gericht op de ontwikkeling en realisatie van een innovatief fysiek product of een innovatieve dienst gekoppeld aan een fysiek product.
De Innovatieprojectsubsidie heeft tot doel om nieuwe, innovatieve ontwikkelingen binnen een mkb-onderneming te stimuleren, ondersteunen en versnellen. Het Innovatieproject levert een bijdrage aan de structurele versterking van het concurrentievermogen van de betreffende onderneming. De subsidie is goed inzetbaar voor mkb-ondernemers die voornemens zijn te experimenteren met Smart Industry-toepassingen.

Bent u tevreden over deze pagina?