Wetenschappelijk onderzoek zeevisserij

Laatst gecontroleerd op:
28 mei 2024
Gepubliceerd op:
22 maart 2023

Gaat u als wetenschappelijk instituut onderzoek doen in de Visserijzone of de aangewezen kustwateren? Dan kan het zijn dat u voor uw onderzoek moet afwijken van de verordening over de technische maatregelen. U heeft als wetenschappelijk instituut een toestemming nodig. En alle vaartuigen die meedoen hebben een vismachtiging nodig.

U kunt geen toestemming aanvragen om af te wijken van andere Europese wetten en regels.

Wat vraagt u aan?

Het wetenschappelijk instituut vraagt een Toestemming wetenschappelijk onderzoek (TWO) aan. Alle vissersvaartuigen die meedoen aan het onderzoek hebben een Vismachtiging wetenschappelijk onderzoek (VWO) nodig. Het wetenschappelijk instituut vraagt deze aan voor de vaartuigen. Dit kan samen met de TWO.

Voorwaarden

Voor de aanvraag van een TWO en VWO gelden deze voorwaarden:

 • Het wetenschappelijk instituut doet het onderzoek. U vraagt voor elk onderzoek een aparte TWO aan.
 • U vraagt voor elk vaartuig een VWO aan. Ook als dit vaartuig al een VWO heeft voor een ander onderzoek. Komt er later een vaartuig bij? Dan vraagt u later nog een vismachtiging aan.
 • U zet maximaal 6 vissersvaartuigen in per onderzoek. Wilt u meer vaartuigen inzetten? Neem dan tenminste 6 maanden voor het begin van het onderzoek contact met ons op.
 • De TWO en VWO zijn uiterlijk geldig tot en met 31 december van het jaar waarin u deze heeft aangevraagd. Duurt het onderzoek langer? Dan doet u elk jaar een nieuwe aanvraag. Dit geldt voor de VWO en de TWO.

Hoe vraagt u de toestemming aan?

U stuurt uw aanvraag via de post naar:

Team Visserijregelingen
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

U mag uw aanvraag ook mailen. Stuur dan een e-mail naar vr@rvo.nl.

Bijlagen

We hebben geen format voor deze aanvraag. In uw brief of e-mail stuurt u in ieder geval het volgende mee:

 • De gegevens van het wetenschappelijk instituut en van de begeleider van het onderzoek.
 • Een omschrijving van het onderzoek. Hierin zet u ook de planning. En een beschrijving van de geplande activiteiten waarvoor u een toestemming wilt aanvragen.
 • De periode waarin het onderzoek gebeurt.
 • De gegevens van vaartuigen die gebruikt worden tijdens het onderzoek en waarvoor u een VWO aanvraagt.
 • Een beschrijving van de vistuigen en netvoorzieningen die u bij het onderzoek gebruikt.
 • Een handtekening van het wetenschappelijk instituut en van de eigenaren van alle vaartuigen die gebruikt worden tijdens het onderzoek.
 • Een overzicht van de wateren waarin u het onderzoek wilt doen. Geef de ICES-gebieden en -sectoren door. Vindt het onderzoek (ook) plaats buiten de Nederlandse wateren? Geef dan aan van welke lidstaat van de Europese Unie deze wateren zijn. Zo kunnen we de lidstaten op de hoogte brengen van het onderzoek.
 • Als dit bekend is: benoem van welk voorschrift uit de verordening over de technische maatregelen u moet afwijken voor uw onderzoek.
 • Gaat het om een vervolgonderzoek? Stuur dan het rapport van het vorige onderzoek mee.

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 6 tot 8 weken een brief over uw aanvraag. Missen wij nog informatie? Dan vragen wij u deze te sturen. De termijn kan dan oplopen.  

Wetten en regels

U vindt de verordening over de technische maatregelen op de website van EUR-lex.

Bent u tevreden over deze pagina?