Vismachtigingen zeevisserij

Gepubliceerd op:
13 februari 2023

Wij geven verschillende vismachtigingen uit voor de zeevisserij. Deze heeft u nodig naast de visvergunning. Met een vismachtiging kunt u specifieke visserijactiviteiten uitvoeren. Dit kan in een bepaalde periode, in bepaalde gebieden en voor een visserijactiviteit onder specifieke voorwaarden. De vismachtiging kunt u bij ons aanvragen, wijzigen of intrekken.

Wanneer heb ik een vismachtiging nodig?

U heeft een vismachtiging nodig als de visserij die u wilt uitvoeren volgens het Gemeenschappelijk Visserijbeleid:

  • valt onder een visserij-inspanningsregeling, bijvoorbeeld als er voor het gebied kW-dagen (zeedagen) gelden, of;
  • valt onder een meerjarenplan, om gezonde visbestanden in stand te houden of te bereiken, of;
  • plaatsvindt in een voor de visserij beperkt gebied, bijvoorbeeld een gebied waar een beperkt aantal vaartuigen actief mag zijn, of;
  • gedaan wordt voor wetenschappelijk onderzoek, als u afwijkt van de geldende technische maatregelen, of;
  • valt onder andere bepalingen die in Europese en/of nationale regelgeving staan.

Vismachtiging aanvragen, wijzigen of intrekken

U vraagt een vismachtiging aan bij ons. Een vismachtiging staat op uw naam en geldt voor het daarop vermelde vissersvaartuig. U kunt een vismachtiging niet aan een andere visser overdragen. U kunt wel een aanvraag doen om de vismachtiging door ons te laten wijzigen of in te trekken. We nemen hierover uiterlijk binnen 8 weken een besluit. 

De gegevens op de vismachtiging die door ons is uitgegeven, moeten kloppen. Wijzigt er iets in uw gegevens of die van het vaartuig? Geef dit dan direct aan ons door. Anders is uw vismachtiging niet meer geldig. En kunt u de visserijactiviteit van de vismachtiging niet meer uitvoeren.

Voorwaarden

Voor sommige vismachtigingen gelden bepaalde voorwaarden. Ook is er mogelijk een maximum aan het aantal vismachtigingen dat wij kunnen verlenen. En/of geldt er een capaciteitsplafond. Dit betekent dat u deze machtiging alleen kunt krijgen als er genoeg ruimte is binnen dat maximum. Ook moet u aan de voorwaarden voldoen. Heeft u vragen over de voorwaarden voor een vismachtiging? Neem dan contact met ons op.

Vismachtiging lijst 1

Met een vismachtiging lijst 1 mag u met boomkorren vissen in de 12-mijlszone en de Scholbox. U heeft deze machtiging nodig als uw vaartuig groter is dan 8 meter.

Het totale motorvermogen van de vaartuigen met een vismachtiging lijst 1 mag niet groter zijn dan dat het motorvermogen was op 1 januari 1998. Dit betekent dat u deze vismachtiging alleen kunt krijgen als er ruimte is binnen deze grens. Sinds 1 juli 2021 kunnen alleen vaartuigen met een lengte van maximaal 24 meter deze vismachtiging krijgen.  

Voorschriften

De voorschriften waar u zich aan moet houden staan in de Verordening Technische maatregelen, bijlage V, deel C onder 2. Een paar van deze voorschriften zijn:

  • De som van de lengten van de bomen mag niet langer zijn dan 9 meter. Dit geldt niet als u een maaswijdte gebruikt tussen de 16 en 31 mm.
  • Het vermogen van uw vaartuig is maximaal 221 kW.

Er zijn nog meer voorschriften. Deze hangen af van uw situatie. Heeft u vragen over de voorschriften? Neem dan contact met ons op.

Wetten en regels

U leest meer informatie over deze vismachtiging in:

Vismachtiging lijst 2

De vismachtiging lijst 2 is een aanvulling op de vismachtiging lijst 1. Net als de vismachtiging lijst 1 gaat deze aanvullende vismachtiging over de boomkorvisserij in de 12-mijlszone en in de Scholbox. Met een vismachtiging lijst 2 mag u vissen met een boomkor waarvan de som van de lengten van de bomen langer is dan 9 meter, met een maaswijdte tussen de 80 en de 99 millimeter.

Voorwaarden

We geven geen nieuwe aanvullende vismachtigingen uit. Heeft u al een vismachtiging lijst 2? We kijken elk jaar in april of u aan de voorwaarden voldoet. U hoeft hier niets voor te doen. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u een nieuwe aanvullende vismachtiging. Als u niet aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u deze vismachtiging niet meer. Dit zijn de voorwaarden:

  • U vist voornamelijk op garnalen.
  • Jaarlijks komt minstens 50% van de totale opbrengst van het vaartuig uit de verkoop van Noordzeegarnalen. Of bestond de totale aanvoer van het vaartuig uit minstens 50% Noordzeegarnalen.

Wetten en regels

U leest meer informatie over deze vismachtiging in:

Vismachtiging Demersale Soorten ICES gebieden 7 (kanaalvergunning)

Deze vismachtiging noemen we ook wel de kanaalvergunning. Hiermee mag u vissen op demersale soorten in ICES-sector 7d en 7e.

Deze visserij valt onder een visserij-inspanningsregeling. De visserij-inspanning van Nederland voor deze gebieden is beperkt. Daarom is er een beperkt aantal machtigingen.

Voorschrift

Het motorvermogen van uw vaartuig is maximaal 770 kW en het tonnage is maximaal 340 BT.

Wetten en regels

In de Verordening EU 1954/2003 is het beheer voor de visserij-inspanning geregeld. De hoogte van deze visserij-inspanning per visserij en gebied staat in bijlage I van de Verordening EU 1415/2004. In de Verordening EU 2019/472 is het meerjarenplan voor de westelijke wateren opgenomen.

Vismachtiging meerjarenplan Noordzee (VMN)

Vist u met vistuigen in de Uniewateren van de Noordzee op demersale bestanden? Dan heeft u misschien een vismachtiging meerjarenplan Noordzee (VMN) nodig. Dit ligt aan de vistuigen waarmee u vist. Welke dit zijn vindt u in de tabel Vistuigen waarvoor u een VMN nodig heeft.

U heeft deze vismachtiging niet nodig als uw vaartuig kleiner is dan 10 meter. En u alleen in de territoriale wateren van Nederland vist.

Vistuigen waarvoor u een VMN nodig heeft
Vistuigen Vistuigcode Maaswijdte

Bodemtrawls en zegens

OTB
OTT
PTB
SDN
SSC
SPR

Gelijk aan of groter dan 100 millimeter.
Gelijk aan of groter dan 70 millimeter en kleiner dan 100 millimeter.
Gelijk aan of groter dan 16 millimeter en kleiner dan 32 millimeter

Boomkorren TBB

Gelijk aan of groter dan 120 millimeter.
Gelijk aan of groter dan 80 millimeter en kleiner dan 120 millimeter.

Kieuwnetten en warrelnettten GN  

 

In de referentieperiode zijn er geen schakelnetten (GT) en beuglijnen (LL) gebruikt. Voor deze vistuigen kunt u geen vismachtiging krijgen.

Voorwaarden

De totale capaciteit (in kW) van deze vismachtigingen is per vistuig beperkt. Dit betekent dat u geen vismachtiging aan kan vragen voor één of meer van onderstaande vistuigen als u daar geen trackrecord voor heeft. Een trackrecord is de prestatie van een vissersvaartuig tussen 2006 en 2008 met één of meerdere vistuigen uit de tabel. Dit is de referentieperiode. De verdere specifieke voorwaarden per vistuigcategorie vindt u terug in de Uitvoeringsregeling zeevisserij.

Wetten en regels

Wilt u meer informatie over de VMN? In de Verordening EU 2018/973 is het meerjarenplan demersale bestanden Noordzee opgenomen. De specifieke voorwaarden voor deze vismachtiging vindt u in de Uitvoeringsregeling zeevisserij.

Vismachtiging meerjarenplan westelijke wateren (VMWW)

U heeft een vismachtiging meerjarenplan westelijke wateren (VMWW) nodig als u in de westelijke wateren vist. Dit zijn voornamelijk de wateren in het Kanaal en ten westen van Ierland en Schotland.

Voorwaarden

U heeft een VMWW nodig als u een kanaalvergunning heeft.

Wetten en regels

Wilt u meer informatie over de VMWW? In de Verordening EU 2019/472 is het meerjarenplan Westelijke wateren opgenomen.

Vismachtiging zeebaars

Het gaat niet goed met de zeebaars. Daarom zijn er maatregelen om de populatie te behouden, zoals een vangstverbod. In sommige gevallen mag u afwijken van het verbod. Het kan zijn dat u een vismachtiging voor zeebaars nodig heeft om deze vis aan te mogen landen. Op Zeebaars leest u hier meer over.

Garnalenvergunning

Om op garnalen te mogen vissen, heeft u een Garnalenvergunning Kustwateren of een Garnalenvergunning Visserijzone nodig. Op Vissen op garnalen leest u het verschil tussen deze vergunningen. Wilt u een garnalenvergunning? Dat kan alleen als er ruimte is binnen het Nederlandse maximum.

Meer weten?

Heeft u vragen over een van deze vismachtigingen? Of wilt u weten of er voor u specifieke voorwaarden gelden? Neem dan contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar vr@rvo.nl. U kunt ons ook bellen.

Bent u tevreden over deze pagina?