Zeebaars

Gepubliceerd op:
7 september 2023
Laatst gecontroleerd op:
22 februari 2024

Het gaat niet goed met de zeebaars. Het bestand herstelt langzaam, maar is nog niet op het gewenste niveau. Daarom bestaan er in de Europese Unie maatregelen om de zeebaarspopulatie te behouden. Er gelden beperkingen, bijvoorbeeld een vangstverbod. Hierop gelden afwijkingen.

Vangstverbod

Het is verboden om te vissen op zeebaars voor vissersvaartuigen van de Unie in deze gebieden:

 • ICES-sectoren 4b en 4c (het centrale en zuidelijke deel van de Noordzee)
 • ICES-deelgebied 7 (het Kanaal en de wateren ten westen en ten zuiden van Ierland)

Ook is het niet toegestaan om zeebaars aan boord te houden, over te laden, te verplaatsen of aan te landen als u deze heeft gevangen in de gebieden hierboven. Vangt u per ongeluk zeebaars? Dan zet u deze terug. Dit hoeft niet als een van de afwijkingen verderop voor u geldt.

Minimuminstandhoudingsreferentiegrootte

Voor zeebaars geldt een minimuminstandhoudingsreferentiegrootte van 42 centimeter. Dit betekent dat u gevangen zeebaars altijd terugzet als deze kleiner is dan 42 centimeter. U registreert deze vangsten wel in uw logboek.

U mag zeebaars die groter is dan 42 centimeter alleen aanlanden als er voor u een afwijking op het vangstverbod geldt. Anders moet u alle zeebaars terugzetten.

Afwijkingen en vrijstellingen op het verbod per vistuig

In sommige gevallen mag u afwijken van het verbod. Er zijn 4 afwijkingen. Deze gelden voor vaartuigen die deze vistuigen gebruiken:

 • bodemtrawl
 • zegen
 • haken en lijnen
 • vaste kieuwnetten

Er gelden vangstlimieten. De limiet geldt per vaartuig. U mag dit niet overdragen naar een ander vaartuig. Ook niet als dit in uw bezit is.

In de maanden februari en maart 2024 is er een totaalverbod. U mag dan geen zeebaars vangen, aan boord houden, overladen, verplaatsen of aanlanden.

De afwijkingen gelden voor vissersvaartuigen van de Europese Unie in deze gebieden:

 • Centraal en zuidelijk deel van de Noordzee (ICES-sectoren 4b en 4c)
 • Kanaal (ICES-sectoren 7d en 7e)
 • Keltische Zee (ICES-sectoren 7f tot en met 7h)

Er is één vrijstelling op het vangstverbod. Deze geldt voor commerciële bijvangsten van zeebaars vanaf de kust met historische aantallen strandnetten van vóór 2017.

Afwijking 1: Bodemtrawl

Gebruikt u een vissersvaartuig met een bodemtrawl (vistuigcodes OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS en TB)? Dan mag u niet gericht vissen op zeebaars. Heeft u zeebaars als bijvangst? Per vissersvaartuig geldt in 2024 een vangstlimiet van 3.800 kilogram voor deze onvermijdelijke bijvangst. Dit betekent dat u in 2024 maximaal 3.800 kilogram onvermijdelijke bijvangst mag vangen, aan boord houden, overladen, verplaatsen en aanlanden. In 2023 was dit ook 3.800 kilogram.

De zeebaarsvangsten mogen per visreis niet meer zijn dan 5% van het gewicht van de totale vangst aan boord. De afwijking geldt alleen in januari en van 1 april tot en met 31 december. U heeft geen vismachtiging zeebaars nodig.

Afwijking 2: Zegen

Gebruikt u een vissersvaartuig met een zegennet (vistuigcodes SSC, SDN, SPR, SV, SB en SX)?  Dan mag u niet gericht vissen op zeebaars. Heeft u zeebaars als bijvangst? Per vissersvaartuig geldt in 2024 een vangstlimiet van 3.800 kilogram voor deze onvermijdelijke bijvangst. Dit betekent dat u in 2024 maximaal 3.800 kilogram onvermijdelijke bijvangst mag vangen, aan boord houden, overladen, verplaatsen en aanlanden. In 2023 was dit ook 3.800 kilogram.

De zeebaarsvangsten mogen per visreis niet meer zijn dan 5% van het gewicht van de totale vangst aan boord. De afwijking geldt alleen in januari en van 1 april tot en met 31 december. U heeft geen vismachtiging zeebaars nodig.

Afwijking 3: Haken en lijnen

Vist u op zeebaars vanaf een vissersvaartuig met haken en lijnen (vistuigcode LHP)? Dit mag alleen als uw vissersvaartuig een vismachtiging heeft voor de handlijnvisserij op zeebaars. Heeft u zeebaars gevangen, maar heeft u geen vismachtiging zeebaars? Dan zet u de vis terug. U registreert deze vangsten wel in uw logboek.

Per vissersvaartuig met een vismachtiging voor de handlijnvisserij op zeebaars mag u in 2024 maximaal 6.200 kilogram zeebaars vangen, aan boord houden, overladen, verplaatsen en aanlanden. In 2023 was dit ook 6.200 kilogram. De afwijking geldt alleen in januari en van 1 april tot en met 31 december.

U heeft een vismachtiging nodig voor de handlijnvisserij op zeebaars. Deze afwijking geldt alleen voor vissersvaartuigen van de Europese Unie.

Afwijking 4: Vaste kieuwnetten

Vist u met vaste kieuwnetten (vistuigcodes GTR, GNS, GNC, FYK, FPN en FIX)? Dan mag u niet gericht vissen op zeebaars. Heeft u zeebaars als bijvangst? Er geldt een afwijking op het verbod als u een vismachtiging heeft voor de onvermijdelijke bijvangst van zeebaars met vaste kieuwnetten.

Per vissersvaartuig met vismachtiging voor de onvermijdelijke bijvangst van zeebaars met vaste kieuwnetten mag u in 2024 maximaal 1.600 kilogram zeebaars als onvermijdelijke bijvangst vangen, aan boord houden, overladen, verplaatsen en aanlanden. In 2023 was dit ook 1.600 kilogram. De afwijking geldt alleen in januari en van 1 april tot en met 31 december.

Heeft u geen vismachtiging voor de onvermijdelijke bijvangst van zeebaars met vaste kieuwnetten? Dan zet u de vis terug.

U heeft een vismachtiging nodig voor de onvermijdelijke bijvangst van zeebaars met vaste kieuwnetten. Deze afwijking geldt alleen voor vissersvaartuigen van de Europese Unie.

Vrijstelling historische aantallen strandnetten

Er is een Europese vrijstelling voor bijvangsten van zeebaars in de commerciële visserij vanaf de kust met netten. Deze vrijstelling geldt alleen voor historische aantallen strandnetten van voor 2017. Nederland kende deze visserij niet voor 2017. Deze vrijstelling is daarom niet van toepassing voor Nederlandse vissers.

Vismachtigingen

Er zijn 2 soorten vismachtigingen voor zeebaars:

 • voor de handlijnvisserij op zeebaars;
 • voor de onvermijdelijke bijvangst van zeebaars met vaste kieuwnetten.

Om de visstand te beschermen mag het aantal vaartuigen met een vismachtiging voor zeebaars niet groeien. Ook mag het motorvermogen van vissersvaartuigen met een vismachtiging voor zeebaars niet toenemen.

Vissers die nu een vismachtiging zeebaars hebben, moesten kunnen aantonen dat zij tussen 1 juli 2015 en 30 september 2016 zeebaars hebben aangeland. Dit deden ze met logboekgegevens uit deze periode. Om zeebaars aan te mogen landen in deze periode was een vermelding op de visvergunning nodig.

Vismachtiging zeebaars wijzigen

De vismachtiging voor zeebaars staat op het vaartuig. U mag uw vismachtiging niet overdragen aan een andere visser, of naar een vaartuig van een andere visser. In sommige gevallen mag u uw vismachtiging wel wijzigen:

 • U vervangt uw vaartuig. Dan zet u de vismachtiging zeebaars over naar een vervangend vaartuig in uw bezit. Dit mag alleen als het vermogen van het vervangende vaartuig niet hoger is dan het vermogen van het eerste vaartuig. U vraagt dit bij ons aan op Uw vissersvaartuig registreren.
 • U verkoopt uw vaartuig inclusief vismachtiging zeebaars aan iemand anders. U vraagt dit bij ons aan Op Uw vissersvaartuig registreren.

Gelden deze situaties niet voor u? Maar wilt u meer weten het registreren van uw vaartuig?  U vindt dit op onze webpagina Uw vissersvaartuig registreren.

Hardheidsregime

Er zijn vismachtigingen voor zeebaars verstrekt onder bijzondere omstandigheden. Dit noemen we het tijdelijke hardheidsregime.

Heeft u een vismachtiging die verstrekt is onder het tijdelijke hardheidsregime? Dan gelden aanvullende beperkingen. U mag uw vismachtiging niet overzetten naar een vervangend vaartuig. Ook niet als dit een van uw eigen vaartuigen is. Verkoopt u uw vaartuig waar de vismachtiging zeebaars bij hoort? Dan vervalt de vismachtiging. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel.

Geen onderscheid tussen Visserijzone, kustwateren en zeegebied

Sinds 1 januari 2023 zijn de vismachtigingen voor zeebaars geldig in de Visserijzone, de aangewezen kustwateren en het zeegebied. We hebben de aparte vismachtigingen voor de Visserijzone en de aparte vismachtigingen voor de aangewezen kustwateren en het zeegebied samengevoegd.

Regels voor de recreatie visserij

Vist u recreatief op zeebaars? Houd dan rekening met de regels die in de verschillende gebieden gelden. Dit kan per gebied anders zijn.

ICES-sectoren 4b, 4c, 6a en 7a-7k

Vangt u tussen 1 februari en 31 maart 2024 zeebaars? Dan zet u deze direct terug. Het houden, verplaatsen, overladen of aanlanden van zeebaars is verboden.

In januari en van 1 april tot en met 31 december 2024 mag elke visser maximaal 2 zeebaarzen per dag vangen en houden. Dit mag alleen als de zeebaars minimaal 42 centimeter lang is. U mag geen vaste netten gebruiken om zeebaars te vangen of te houden.

ICES-sectoren 8a en 8b

In de Golf van Biskaje mag u het hele jaar maximaal 2 zeebaarzen per dag meenemen. U mag geen vaste netten gebruiken om zeebaars te vangen of te houden.

Wetten en regels

Lees meer over het verbod op vissen op zeebaars en de afwijkingen in de:

Aanvullende regels

Per gebied kunnen extra regels of voorschriften gelden. Dit verschilt per vistuig.  Wilt u weten wat voor u geldt? Stuur een e-mail naar vr@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?