Contingenten

Gepubliceerd op:
3 april 2015
Laatst gecontroleerd op:
8 mei 2024

Heeft u als visser een vaartuig met één of meer contingenten? U kunt een contingent aanpassen, of een deel daarvan. Bijvoorbeeld omdat u het zelf niet wilt gebruiken. Producentenorganisaties (PO’s) en groepen kunnen groepscontingenten in gebruik geven aan een andere PO of groep.

Nederland heeft voor sommige visbestanden een vangstquotum. Dat is de maximale hoeveelheid vis van een visbestand die vissers mogen vangen. Het quotum van een aantal visbestanden is verdeeld in contingenten. Met een contingent mag u een bepaalde hoeveelheid van dit bestand vangen. Een contingent en een toegestane vangsthoeveelheid zijn gekoppeld aan een vaartuig.

Vrijgevallen contingenten door subsidie Saneren van vissersvaartuigen (SVV)

Door de subsidie Saneren van vissersvaartuigen (SVV) komen er contingenten van gesaneerde vaartuigen vrij. In de jaren 2022 tot en met 2024 komen de hoeveelheden van vrijgevallen contingenten tijdelijk beschikbaar voor vissers die willen blijven vissen.

De vangstmogelijkheden van de vervallen contingenten werden in 2022 en 2023 in beheer gegeven aan de producentenorganisaties (PO’s) waar de gesaneerde vaartuigen bij hoorden. In 2024 worden de vangstmogelijkheden op basis van de gesaneerde contingenten herverdeeld over de PO’s. We doen dit op basis van de aangelande hoeveelheid wat in het voorafgaande kalenderjaar (2023) door de vissersvaartuigen van de leden van de PO’s per vissoort is opgevist.

Er zijn 2 situaties

Blijft u vissen? Dan verandert er niets aan uw huidige contingenten van de vaartuigen die actief blijven. Als u lid bent van een PO kunnen uw vangstmogelijkheden wel stijgen door de vervallen contingenten uit de sanering.

Deed u wel mee aan de sanering? Dan vervallen de contingenten van uw vissersvaartuig dat u saneert. Ook uw op naam aangehouden contingenten vervallen. Meer informatie hierover leest u op Saneren van vissersvaartuigen (SVV).

Het contingentenstelstel verandert de komende jaren

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt de komende jaren aan een herziening van het contingentenstelstel. Dit doet het ministerie in nauw overleg met de sector. Meer informatie over de wijze waarop het ministerie hieraan werkt, volgt in 2024.  

Ondernemers

Bent u ondernemer en wilt u uw contingent aanpassen? Of wilt u dit verhuren aan een andere ondernemer? Geef aanpassingen van uw contingenten zo snel mogelijk door.

Een aanpassing van uw contingent heet een contingenttransactie. Die vraagt u aan op Mijn RVO. Gebruik hiervoor het formulier Contingenttransacties. Er zijn 3 soorten transacties: reserveren, overdragen en overschrijven.

Reserveren

Heeft u een contingent, maar (tijdelijk) geen vaartuig waaraan u dit kunt koppelen? En wilt u dit niet overdragen? Dan kunt u uw contingent reserveren. U blijft dan contingenthouder. Het contingent hoort tijdelijk niet bij een vaartuig. Dit kan voor een vaste periode. Geef binnen die periode aan ons door voor welk vaartuig het gereserveerde contingent weer gaat gelden.

Overdragen

U wilt uw contingent overdragen aan een vaartuig van een andere ondernemer. Deze neemt uw contingent over. U bent dan niet meer de contingenthouder. U kunt ook een gereserveerd contingent overdragen.

Overschrijven

U wilt een contingent overschrijven naar een vaartuig dat ook van u is. Dit kan ook met een gereserveerd contingent.

Uw contingent verhuren

Wilt u uw contingent verhuren of in gebruik geven aan een andere ondernemer? En bent u lid van een PO of groep? U regelt de huur en verhuur van uw contingent via hen. U hoeft dit niet aan ons door te geven.

Bent u geen lid van een PO of groep? Geef dan voor 1 maart van het kalenderjaar uw wijzigingen aan ons door. U meldt het volgende:

 • Aan wie u uw contingent wilt verhuren.
 • De hoeveelheid van het contingent dat u wilt verhuren (in kilogrammen).
U stuurt deze gegevens in een e-mail naar vr@rvo.nl.

PO's en groepen

Als PO of groep beheert u groepscontingenten. Gebruikt u het groepscontingent dat u beheert niet helemaal? Dan kunt u een deel van het groepscontingent in gebruik geven aan een andere PO of groep. U regelt dit op Mijn RVO. Gebruik hiervoor het formulier Groepscontingent of bijvangst makreel.

Inloggen met eHerkenning

Voor het in gebruik geven van een groepscontingent en bijvangst van makreel logt u in op mijn.rvo.nl met eHerkenning (niveau 2+). Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u binnen 8 weken een beslissing. Als we uw aanvraag goedkeuren, sturen we ook uw nieuwe contingentdocument(en) mee. Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u de missende gegevens op te sturen.

Leges

Voor sommige contingenttransacties betaalt u administratiekosten. Dit noemen we leges. In het Legesbesluit Visserijdocumenten leest u voor welke wijzigingen u leges betaalt. En hoe hoog deze zijn. Na uw aanvraag sturen we een rekening.

Veranderingen in 2024

In 2024 zijn er een aantal veranderingen voor de visserij, zoals de contingentspercentages en vangsthoeveelheden. 

Contingentspercentages 2024 ten opzichte van 2023

In de tabel hieronder staan per vissoort de gebieden die onder een contingent vallen.

 

Contingentspercentages 2024 ten opzichte van 2023
Vissoort Gebieden Percentage
Blauwe wijting
 • Wateren van het Verenigd Koninkrijk, wateren van de Unie en internationale wateren van ICES-deelsectoren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 en 14
125,5600%
Grote zilversmelt
 • ICES-deelgebieden 6 en 7
 • Wateren van het Verenigd Koninkrijk en internationale wateren van ICES-deelgebied 5 
   
103,3801%
Haring
 • Wateren van het Verenigd Koninkrijk, van de Faeröer, van Noorwegen en internationale wateren van ICES-deelgebieden 1 en 2
76,2219%
 • Wateren van de Unie, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen van ICES-deelgebied 4 ten noorden van 53° 30' NB
114,7699%
 • ICES-sectoren 4c en 7d
134,1793%
 • ICES-sectoren 6b en 6a-Noord
 • Wateren van het Verenigd Koninkrijk en internationale wateren van ICES-sector 5b 
120,1888%
 • ICES-sectoren 6a-Zuid, 7b en 7c 
121,6530%
 • ICES-sectoren 7a ten zuiden van 52° 30’ NB, 7g, 7h, 7j en 7k 
100,0000%
Horsmakreel
 • Wateren van het Verenigd Koninkrijk van ICES-sectoren 2a en 4a
 • ICES-deelgebied 6
 • ICES-sectoren 7a-c, 7e-k, 8a-b, 8d-e
 • Wateren van het Verenigd Koninkrijk en internationale wateren van ICES-sector 5b
 • Internationale wateren van ICES-deelgebieden 12 en 14 
0,0000%
 • Wateren van het Verenigd Koninkrijk en wateren van de Unie van ICES-sectoren 4b, 4c en 7d 
102,0132%
Kabeljauw
 • ICES-deelgebied 4
 • Wateren van het Verenigd Koninkrijk van ICES-sector 2a
 • Het gedeelte van ICES-sector 3a dat niet tot het Skagerrak en het Kattegat behoort
108,8173%
Makreel
 • ICES-deelgebieden 6 en 7
 • ICES-sectoren 8a, 8b, 8d en 8e
 • Wateren van het Verenigd Koninkrijk en internationale wateren van ICES-sector 5b
 • Internationale wateren van ICES-sector 2a en ICES-deelgebieden 12 en 14 
90,7830%
Schol
 • ICES-deelgebied 4
 • Wateren van het Verenigd Koninkrijk van ICES-sector 2a
 • Het gedeelte van ICES-sector 3a dat niet tot het Skagerrak en het Kattegat behoort 
79,3220%
Tong
 • Wateren van het Verenigd Koninkrijk en wateren van de Unie van ICES-deelgebied 4
 • Wateren van het Verenigd Koninkrijk van ICES-sector 2a 
38,2578%
Wijting
 • ICES-deelgebied 4
 • Wateren van het Verenigd Koninkrijk van ICES-sector 2a
214,6764%

Toegestane vangsthoeveelheden voor 2024

Voor kabeljauw, wijting, makreel en horsmakreel geldt een toegestane vangsthoeveelheid per vaartuig. Het ligt aan uw situatie of deze hoeveelheden per maand of per jaar gelden. U vindt meer informatie in artikel 24 van de Uitvoeringsregeling zeevisserij.

 

Hoeveelheden per vaartuig per maand
Uitvoeringsregeling zeevisserij Vissoort Gebieden Hoeveelheid (per vaartuig
Artikel 24, eerste lid, onderdeel a Kabeljauw
 • ICES-deelgebied 4
 • Wateren van het Verenigd Koninkrijk van ICES-sector 2a
 • Het gedeelte van ICES-sector 3a dat niet tot het Skagerrak en het Kattegat behoort
87 kg per maand
Wijting
 • ICES-deelgebied 4
 • Wateren van het Verenigd Koninkrijk van ICES-sector 2a
160 kg per maand
Makreel
 • ICES-sector 3a
 • Wateren van het Verenigd Koninkrijk en wateren van de Unie van ICES-sectoren 2a, 3b, 3c
 • ICES-sector 3d 
 • ICES-deelgebied 4
 • Noorse wateren van ICES-sectoren 2a en 4a
177 kg per maand

 

Hoeveelheden per vaartuig per jaar
Uitvoeringsregeling zeevisserij Vissoort Gebieden Hoeveelheid (per vaartuig
Artikel 24, eerste lid, onderdeel c Kabeljauw
 • ICES-deelgebied 4
 • Wateren van het Verenigd Koninkrijk van ICES-sector 2a
 • Het gedeelte van ICES-sector 3a dat niet tot het Skagerrak en het Kattegat behoort
214 kg per jaar
Wijting
 • ICES-deelgebied 4
 • Wateren van het Verenigd Koninkrijk van ICES-sector 2a
220 kg per jaar
Makreel
 • ICES-sector 3a
 • Wateren van het Verenigd Koninkrijk en wateren van de Unie van ICES-sectoren 2a, 3b, 3c
 • ICES-sector 3d 
 • ICES-deelgebied 4
 • Noorse wateren van ICES-sectoren 2a en 4a
41 kg per jaar
Artikel 24, eerste lid, onderdeel d Horsmakreel
 • Wateren van het Verenigd Koninkrijk en wateren van de Unie van de ICES-sectoren 4b, 4c en 7d
165 kg per jaar

Horsmakreel en geassocieerde bijvangst (JAX/2A-14)

In 2024 geldt net als in 2023 een bijvangst-TAC voor het gecontingenteerde visbestand westelijke horsmakreel. Het gaat om horsmakreel in:

 • wateren van het Verenigd Koninkrijk van ICES-sectoren 2a en 4a
 • ICES-deelgebied 6
 • ICES-sectoren 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d, 8e
 • wateren van het Verenigd Koninkrijk en internationale wateren van ICES-sector 5b
 • internationale wateren van ICES-deelgebieden 12 en 14

Dit betekent dat u niet gericht mag vissen op deze soort in deze gebieden. U heeft een aanlandcontingent nodig als u deze soort in deze gebieden vangt. U leest meer hierover op Referentieprijzen aanlandcontingenten.

In 2023 werden bijzondere bepalingen van het aanlandcontingent voor westelijke horsmakreel geïntroduceerd. Dit hield in dat er een aangepaste berekening was voor de waarde van de aanlandcontingenten voor de westelijke horsmakreel. In 2024 wordt deze bijzondere bepaling stap voor stap afgebouwd. Normaal gesproken betaalt u voor een aanlandcontingent de legeskosten + 80% van de marktprijs van de vissoort. Voor de westelijke horsmakreel werkt het nu anders:

 • eerste 40% van het quotum: legeskosten + 0% van de marktprijs
 • laatste 60% van het quotum: legeskosten + 80% van de marktprijs

Voor het totaalbedrag geldt een maximum van 90% van de marktprijs. 

Extra vangstmogelijkheden makreel

Denemarken heeft al 2 jaar geen toegang tot de Noorse wateren. Hierdoor kan Denemarken een deel van zijn totale makreelquotum (MAC/2A4A-N) niet opvissen. De lidstaten van de EU hebben een nieuwe verdeling gemaakt van het Europese quotum.

Door deze nieuwe verdeling krijgt Nederland meer vangstmogelijkheden voor makreel in de westelijke wateren. Deze verandering gaat met terugwerkende kracht in vanaf 2023. Het gaat om extra vangstmogelijkheden van de makreel in de gebieden:

 • wateren van het Verenigd Koninkrijk en Uniewateren van deze ICES-sectoren: 6, 7, 8d
 • Uniewateren van ICES-sectoren 8a, 8b en 8e
 • internationale wateren van ICES-sectoren 12 en 14
 • wateren van het Verenigd Koninkrijk en internationale wateren van deze ICES-sectoren: 2a en 5b

Deze vangstmogelijkheden worden beschikbaar gesteld via het visbestand (MAC/*2A14) en vallen dus niet onder een contingent. Van 2023 tot en met 2026 verandert het deel dat Nederland krijgt elk jaar. Vanaf 2026 blijft het aandeel van Nederland gelijk.

Wetten en regels

In de Uitvoeringsregeling zeevisserij vindt u meer uitleg over de vissoorten, vangstgebieden en percentages:

 • vissoorten: artikel 21, eerste lid
 • vangstgebieden: artikel 1, eerste lid
 • percentages: artikel 29, eerste lid
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?