Referentieprijzen aanlandcontingent

Laatst gecontroleerd op:
24 november 2023
Gepubliceerd op:
23 februari 2017

Vangt u een vissoort die binnen de visserij die u beoefent onder de aanlandplicht valt? Dan bent u verplicht die vangst aan te landen. Meestal beschikt u in dat geval over vangstrechten, maar het kan gebeuren dat u toch gecontingenteerde soorten (bij)vangt, terwijl u geen vangstrecht (meer) heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval als u geen contingent heeft of als u uw contingent of uw vangsthoeveelheid heeft volgevist.

Ook als u geen vangstrechten (meer) heeft, moeten wij deze vangsten in mindering brengen op het nationale quotum. Dat schrijft de Europese Unie namelijk voor. Daarom moet u voor die hoeveelheden aanlandcontingenten verwerven bij ons. Voor deze aanlandcontingenten hebben wij een deel van het nationale quotum gereserveerd.

Prijsbepaling aanlandcontingent

Voor het verstrekken van een aanlandcontingent is volgens het Legesbesluit visserijdocumenten een bedrag van € 132 verschuldigd. Het bedrag dat u voor het aanlandcontingent moet betalen, bedraagt 80% van de gemiddelde opbrengst van de desbetreffende vissoort in het betrokken kwartaal van het voorafgaande kalenderjaar. Het totale bedrag dat u moet betalen, bedraagt echter maximaal 90% van de gemiddelde opbrengst in het betrokken kwartaal van het vorige jaar vermenigvuldigd met de hoeveelheid vis die is vermeld in de akte van aanlanding. Dit betekent dat het bedrag dat u voor het verstrekken van een aanlandcontingent moet betalen wordt verlaagd wanneer de 90% grens wordt overschreden.

Bij het vaststellen van de percentages van 80% en 90% is rekening gehouden met het risico dat vangsten, in strijd met de aanlandplicht, worden teruggegooid en het risico dat gericht op de desbetreffende vissoorten wordt gevist. Aangenomen is dat de kosten om vangsten aan land te brengen ongeveer 6% van de marktprijs bedragen.

Hieronder vindt u de referentieprijzen voor de vissoorten waarvoor u aanlandcontingenten kunt aanvragen. In de tabellen van het 3e en 4e kwartaal van 2023 stonden verkeerde referentieprijzen voor de vissoorten. Dit hebben wij 12 juli 2023 aangepast.

3e kwartaal 2023

Referentieprijzen juli tot en met september 2023

Vissoort Referentieprijs (€/kg) juli - september 2023 Prijs aanlandcontingent (€/kg)
Blauwe wijting € 0,38 € 0,30
Grote zilversmelt € 0,25 € 0,20
Haring € 0,46 € 0,37
Heek € 2,04 € 1,63
Horsmakreel € 0,65 € 0,52
Kabeljauw € 4,49 € 3,59
Kever € 0,25 € 0,20
Koolvis € 0,87 € 0,70
Makreel € 0,93 € 0,74
Schelvis € 0,48 € 0,38
Schol € 3,23 € 2,58
Sprot € 0,77 € 0,62
Tong € 17,48 € 14,27
Wijting € 1,70 € 1,36
Zeeduivel € 4,38 € 3,50

4e kwartaal 2023

Referentieprijzen oktober tot en met december 2023

Vissoort Referentieprijs (€/kg) oktober - december 2023 Prijs aanlandcontingent (€/kg)
Blauwe wijting € 0,38 € 0,30
Grote zilversmelt € 0,25 € 0,20
Haring € 0,46 € 0,37
Heek € 0,97 € 0,78
Horsmakreel € 0,56 € 0,45
Kabeljauw € 3,63 € 2,90
Kever € 0,25 € 0,20
Koolvis € 0,50 € 0,40
Makreel € 0,91 € 0,73
Schelvis € 0,69 € 0,55
Schol € 3,26 € 2,61
Sprot € 0,39 € 0,31
Tong € 17,26 € 13,81
Wijting € 1,29 € 1,03
Zeeduivel € 5,66 € 4,53

1e kwartaal 2024

Referentieprijzen januari tot en met maart 2024
Vissoort Referentieprijs (€/kg) januari - maart 2024 Prijs aanlandcontingent (€/kg)
Blauwe wijting € 0,38 € 0,30
Grote zilversmelt € 0,52 € 0,42
Haring € 0,43 € 0,34
Heek € 0,97 € 0,78
Horsmakreel € 0,80 € 0,64
Kabeljauw € 4,01 € 3,21
Kever € 0,21 € 0,17
Koolvis € 1,22 € 0,98
Makreel € 0,86 € 0,69
Schelvis € 0,61 € 0,49
Schol € 2,61 € 2,09
Sprot € 0,42 € 0,34
Tong € 17,12 € 13,70
Wijting € 0,93 € 0,74
Zeeduivel € 5,49 € 4,39

2e kwartaal 2024

Referentieprijzen april tot en met juni 2024
Vissoort Referentieprijs (€/kg) april - juni 2024 Prijs aanlandcontingent (€/kg)
Blauwe wijting € 0,37 € 0,30
Grote zilversmelt € 0,52 € 0,42
Haring € 0,45 € 0,36
Heek € 0,76 € 0,61
Horsmakreel € 0,73 € 0,58
Kabeljauw € 3,86 € 3,09
Kever € 0,22 € 0,18
Koolvis € 0,91 € 0,73
Makreel € 1,11 € 0,89
Schelvis € 0,60 € 0,48
Schol € 2,80 € 2,24
Sprot € 0,41 € 0,33
Tong € 17,66 € 14,13
Wijting € 1,07 € 0,86
Zeeduivel € 3,73 € 2,98
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?